Archives

  • lipiec 18, 2011
    Krzysztof Dribczak członkiem zarządu PIDiPO
    Dnia 18 lipca 2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych uzupełniło skład zarządu o nowego członka – Krzysztofa Dribczaka, wiceprezesa DRB Centrum Odszkodowań. Decyzja ta zapadła w związku z wygaśnięciem mandatu Łukasz Saluka.
    więcej