Archives

  • luty 26, 2014
    Nasza Spółka dołączyła do OKIP
    Do grona firm należących do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw dołącza Centrum Odszkodowań DRB. Celem członkostwa jest wspieranie innowacyjności firm na obszarze całego kraju. Misją Klastra jest przede wszystkim stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, co docelowo ma przekładać się na podejmowanie w jego ramach decyzji korzystnych biznesowo dla wszystkich jego członków.
    więcej