Archives

  • lipiec 29, 2014
    PIDIPO o sprawach klientów DRB
    Na stronie internetowej Polskiej Izby Pośredników i Doradców Odszkodowawczych od lipca 2014 r. będą pojawiały się studia przypadków dotyczące spraw prowadzonych przez spółkę DRB Centrum Odszkodowań. Dzięki temu nasi klienci będą mieli okazję zapoznać się z dokładnymi opisami sytuacji, z którymi zgłaszają się do nas poszkodowani.
    więcej