Archives

  • Sierpień 5, 2015
    Polisa OC – roszczenia dodatkowe
    W ocenie Sądu Najwyższego szkodę majątkową stanowią wydatki poniesione przez Poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu, albo przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. Co więcej warto wiedzieć przy roszczeniach dodatkowych? Dzisiaj radzi Karolina Wachtor-Hłodzik, Kierownik Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB.
    więcej