Archives

 • październik 28, 2015
  Szkoda całkowita z OC sprawcy – prawidłowa decyzja?
  Decyzja o szkodzie całkowitej zostaje podjęta w momencie uznania przez Ubezpieczyciela nieopłacalności naprawy pojazdu. W takiej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z OC sprawcy. W praktyce bardzo często się zdarza, że decyzje wydawane przez Ubezpieczyciela są niewłaściwe, odbiegają w dużym stopniu od wskazań sądów, prowadzą do zaniżenia wartości pojazdu i zawyżenia kosztów naprawy.
  więcej
 • październik 14, 2015
  Odszkodowanie za pogryzionego psa
  Jeśli pies pozostający bez opieki pogryzie Twojego czworonoga, właściciel, który nie sprawował dozoru nad atakującym zwierzęciem ponosi odpowiedzialność karną. Odpowiada on także za wyrządzone pogryzieniem szkody. Więcej na ten temat radzi Dyrektor Departamentu Dochodzenia Roszczeń DRB.
  więcej
 • październik 7, 2015
  Co warto wiedzieć zawierając polisę AC?
  Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym wchodzącym w skład ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie ma jednego przepisu na dobre ubezpieczenie AC, ale najważniejsze to podejmować decyzje o jej wyborze świadomie. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy OC? Radzi Justyna Bitel, p.o. Kierownika Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB.
  więcej