Archives

 • czerwiec 14, 2016
  Szczęście dzieci społecznym priorytetem DRB
  Po raz kolejny Centrum Odszkodowań DRB wsparło finansowo wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z lokalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Tym razem podopieczni Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej mieli możliwość poznania dwóch bardzo interesujących miejsc, a mianowicie Młodzieżowego Teatru Cyrkowego "Cyrkland" oraz Huty Julia w Piechowicach.
  więcej
 • czerwiec 13, 2016
  Wypadek w gospodarstwie rolnym
  Wypadek w gospodarstwie rolnym - kogo dotyczy i o jakie odszkodowanie w jego efekcie możemy się ubiegać? Poza tym, czym jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz co OC rolnika obejmuje? Warto już na wstępie wiedzieć, że odszkodowanie jest możliwe zarówno za zaistniałe obrażenia ciała, jak i za poniesione szkody w mieniu (np. odzież, pojazd). Co więcej należy wiedzieć? - radzi specjalista Centrum Odszkodowań DRB.
  więcej
 • czerwiec 9, 2016
  500 tys. zł i renta uzyskana przez DRB dla Klienta
  Do naszej Spółki DRB zgłosił się poszkodowany, który doznał poważnych obrażeń w następstwie wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył. Ubezpieczyciel zaproponowało poszkodowanemu kwotę 261 964,80 złotych, ale poszkodowany się na to nie zgodził. Działania odwoławcze podjęte przez pracowników DRB na drodze polubownej doprowadziły do uzyskania dla klienta DRB 500 000 zł i świadczenie rentowe w wysokości 528 złotych miesięcznie.
  więcej
 • czerwiec 3, 2016
  DRB odznaczone tytułem „Pomocna Dłoń”
  Dzięki wsparciu wielu wydarzeń i zaangażowaniu społecznemu na rzecz podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) nasza firma otrzymała odznaczenie “Pomocna Dłoń”. Jest to symboliczna i bardzo ważna nagroda TPD przyznawana wyłącznie firmom i osobom, które w sposób szczególny wspierają działania Towarzystwa i dzięki którym mogą spełniać marzenia swoich podopiecznych.
  więcej