500 tys. zł i renta uzyskana przez DRB dla Klienta

Do Spółki Centrum Odszkodowań DRB zgłosił się poszkodowany, który doznał poważnych obrażeń w następstwie wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył.

Do wypadku doszło w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Sprawca, kierujący pojazdem osobowym zasnął i uderzył w tył innego samochodu – wówczas poszkodowany zajmował miejsce pasażera tego samochodu. Poszkodowany doznał obrażeń skutkujących amputacją lewego podudzia, doszło do złamania miednicy, zwichnięcia tylnego stawu biodrowego prawego ze złamaniem panewki i głowy kości udowej, wieloodłamowego złamania otwartego podudzia prawego powikłane stawem rzekomym.

Pierwotnie, z uwagi na fakt, iż DRB nie było w posiadaniu informacji gdzie pojazd był ubezpieczony, szkodę zgłoszono do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem PZU S.A. W wyniku podjętych przez specjalistów DRB działań, odpowiedzialność za szkodę została przyjęta przez PZU. Jednakże Ubezpieczyciel zastosował 20% przyczynienia poszkodowanego do szkody za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. TU wypłaciło kwotę 261.964,80 zł, na którą składało się zadośćuczynienie, koszty leczenia i koszty opieki. W wyniku podjętych działań odwoławczych na drodze polubownej DRB doprowadziło do całkowitego zniesienia przyczynienia (w/w pojazd nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa).

Ostatecznie specjaliści Centrum Odszkodowań DRB wynegocjowali na drodze ugody kwotę łączną:

  • zadośćuczynienia w wysokości 500.000,00 zł z wyłączeniem świadczeń rentowych;
  • kolejną decyzją Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu świadczenie rentowe w wysokości 528 zł m-c.

12919897_1066709620037264_6976689429353056272_n

– W efekcie podjętych przez naszych specjalistów działań, wynegocjowaliśmy dla naszego Klienta bardzo wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę – mówi Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB. – W momencie, gdy do Poszkodowanego dotarł nasz Przedstawiciel znajdował się on w bardzo trudnej sytuacji życiowej, mieszkał w tragicznych warunkach. Nasz Klient przez wiele lat żył w nieświadomości, że z tytułu przebytego wypadku może się starać o jakiekolwiek świadczenie. Uzyskana dla Klienta kwota odszkodowania zadośćuczyniła doznanej przez niego krzywdzie i będzie niewątpliwym zabezpieczeniem jego przyszłości. Nie można również zapomnieć o wyłączonych z ugody świadczeniach rentowych, które pozwolą na pokrycie bieżących kosztów i strat, związanych ze stanem zdrowia Poszkodowanego i brakiem perspektyw na podjęcie pracy – podsumowuje Kierownik DRB.