7 grzechów głównych ubezpieczycieli

Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, podaje 7 grzechów głównych popełnianych przez ubezpieczycieli. Mają one wpływ na powiększanie się liczby kancelarii i doradców odszkodowawczych.

Pierwsze trzy dotyczą zaniżania wysokości odszkodowań w szkodach na osobie (w ramach OC sprawcy szkody), na mieniu (w ramach OC komunikacyjnego) oraz związanych z likwidacją szkód w ubezpieczonych budynkach.

Czwarty związany jest z ograniczaniem zakresu proponowanej ochrony w umowach ubezpieczeń na życie, poprzez stosowanie języka specjalistycznego, nie znanego ogółowi społeczeństwa, a także proponowanie klientowi nieadekwatnego do jego potrzeb ubezpieczenia.

Piąty dotyczy sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych za pośrednictwem banków.

Kolejny związany jest z podwójnym ubezpieczeniem: sytuacje takie zdarzają się, pomimo zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

I ostatni związany z niesumiennością w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych.

Źródło: Monitor Ubezpieczeniowy, nr 50, str. 3-7