Błąd w sztuce lekarskiej

Publikacje w wielu tygodniach i dziennikach regionalnych oraz na portalach ogólnopolskich.

W Polsce nie ma dokładnych i oficjalnych statystyk, które podawałyby, jak często dochodzi do popełniania błędów medycznych. Są to działania nieumyślne i zaniedbania, które doprowadziły do szkody pacjenta. Jeśli w wyniku tego dojdzie do uszkodzenia ciała, problemów zdrowotnych czy śmierci – można ubiegać się o odszkodowanie. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie?

PORADNIK DO PRZECZYTANIA  >>

Źródło: portal bialystok.online.pl (28.04.2016 r.)

Inne publikacje z udziałem eksperta DRB w tym temacie pojawiły się m.in. w takich gazetach jak: Polska Kurier Lubelski, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Dziennik Bałtycki, a także portal interia.pl.