• Styczeń 15, 2018
  Wypadek w pracy – co to jest i co robić gdy się przytrafi?
  Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za taki rodzaj zdarzenia uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. O jakie świadczenia można się ubiegać i co w takiej sytuacji należy zrobić?
  więcej
 • Grudzień 13, 2017
  Kancelaria odszkodowawcza
  Jest to podmiot, którego przedmiotem działania jest dochodzenie należnych roszczeń w imieniu osób poszkodowanych bądź ich rodzin. Jako firma odszkodowawcza podejmuje się przede wszystkim ustalenia podmiotu, który zobowiązany jest w związku z zaistniałymi szkodami do zapłaty odszkodowania.
  więcej
 • Grudzień 6, 2017
  Tolerancja Polaków a duże prędkości na drogach
  Jak wynika z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji „Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku” niemal co godzinę dochodzi do wypadku z winy kierujących, których powodem było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niemniej, mimo zaostrzonych w czerwcu tego roku kar w tym zakresie wśród Polaków rośnie tolerancja dla przekraczania dozwolonej prędkości.
  więcej
 • Listopad 21, 2017
  Pomoc DRB w przypadku odmowy wypłaty świadczeń
  Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przez co jest kojarzona przez kierowców z kompleksową ochroną i gwarancją odszkodowania na wypadek jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu. Zdarza się jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, uzasadniając decyzję brakiem korelacji uszkodzeń. Odmowa może okazać się jednak niesłuszna.
  więcej