Co warto wiedzieć zawierając polisę AC?

Najważniejsze kwestie dotyczące wyboru polisy AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym wchodzącym w skład ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie ma jednego przepisu na dobre ubezpieczenie AC, ale najważniejsze to podejmować decyzję o jego wyborze świadomie.

Porada eksperta DRB_6Jeżeli decydujemy się już na wykup dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego celem uzyskania odszkodowania adekwatnego do wartości posiadanego pojazdu warto, więc przed jej zawarciem należy przeanalizować:

  • sumę ubezpieczenia: stała czy zmienna – korzystna jest stała suma ubezpieczenia, gdyż pojazd będzie ubezpieczony przez cały okres trwania umowy na taką samą kwotę, obliczoną na podstawie wartości z dnia podpisania umowy;
  • udział własny korzystne jest zniesienie udziału własnego, gdyż im wyższy udział własny, tym mniejsze odszkodowanie;
  • naprawa przy użyciu części oryginalnych czy zamiennych – korzystny wariant z naprawą przy użyciu części oryginalnych, gdyż wyprodukowane są ściśle zgodnie z wymogami i standardami producenta pojazdu, oznaczone logo oraz numerem katalogowym producenta pojazdu;
  • amortyzacja części – w razie wystąpienia szkody i konieczności wymiany części, Ubezpieczyciel nie będzie potrącał określonego procentu ich zużycia;
  • wariant kosztorysów czy serwisowy – korzystny wariant serwisowy, gdyż można skorzystać z odszkodowania wyliczonego przez ubezpieczyciela (jak w wariancie kosztorysowym) lub naprawić pojazd w autoryzowanym serwisie, który rozliczy się z Ubezpieczycielem bezgotówkowo;
  • redukcja sumy ubezpieczenia – korzystne zniesienie, gdyż w przypadku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela nastąpi konieczność doubezpieczenia pojazdu po szkodzie;
  • musisz zaakceptować wyłączenia szczególne – warto się z nimi zapoznać i być świadomym, za jakie zdarzenia Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Nie cena składki jest najważniejszym kryterium wyboru polisy, lecz winny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności powyższe kwestie.

Porada: Justyna Bitel, p.o. Kierownika Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB