Co zrobić z wrakiem pojazdu?

Co zrobić z kłopotliwym wrakiem po szkodzie całkowitej z OC?

  • Za pojazd, który nie nadaje się do dalszej jazdy, właściciel nadal ma obowiązek opłacać składkę OC;
  • Jeśli nie chce jej opłacać, musi zbyć lub zdemontować wrak – może go zabrać i sprzedać we własnym zakresie, zezłomować lub naprawić, w całości lub częściach;
  • Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do przejęcia wraku ani pośrednictwa w odsprzedaży;
  • Gdy poszkodowany nie ma realnej możliwości zbycia wraku za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela, może zwrócić się do niego o znalezienie kupca na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dn. 22.05.2003 r.;
  • Poszkodowany ma też prawo sprzedać wrak za kwotę niższą od ustalonej i na podstawie zawartej umowy sprzedaży żądać od zakładu ubezpieczeń dopłaty różnicy między ceną szacunkową a rzeczywistą – gdy Ubezpieczyciel nie wskaże nabywcy lub gdy nie uda się sprzedać wraku za cenę ustaloną na aukcji.

justyna bitel_porada DRBPorada: Justyna Bitel, p.o. Kierownika Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB

Potrzebujesz porady eksperta? Zapraszamy do kontaktu z nami: https://bit.ly/DRB_Porada