Dochodzenie odszkodowań

W Centrum Odszkodowań DRB zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań z tytułu wypadków i zdarzeń losowych. Usługi odszkodowawcze skierowane są do Klientów Indywidualnych oraz Klientów Biznesowych. Reprezentujemy osoby, które domagają się odszkodowania, zadośćuczynienia i innych świadczeń, a także szukają doradcy prawnego oraz potrzebują wsparcia podczas procesów sądowych.

Nasze działania opierają się na dochodzeniu odszkodowań z tytułu:

Do zadań DRB należy obsługa szkód, rozumiana tu jako wsparcie techniczne i merytoryczne. Doradzamy Klientom w kwestiach prawnych, reprezentujemy ich w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym, a także podczas procesów sądowych, a przy tym także kompletujemy niezbędną dokumentację. Zajmujemy się oceną rozmiarów wyrządzonych szkód i zgłaszaniem ich w imieniu Klienta, a także pośredniczymy w negocjacjach między poszkodowanymi, sprawcami oraz organami sądowymi. Kontrolujemy działania towarzystw ubezpieczeniowych, zwracając uwagę na prawidłowy przebieg wypłaty rekompensat. W imieniu Klientów prowadzimy również rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za wyrządzone szkody.

Dochodzenie odszkodowań jest głównym filarem działalności naszej kancelarii. Stanowimy wsparcie dla osób poszkodowanych i ich rodzin, domagających się pozyskania rekompensaty za szkody osobowe, majątkowe lub rzeczowe. Z naszej pomocy można skorzystać zarówno w chwili rozpoczęcia dochodzenia, jak i w trakcie jego trwania, a nawet po uzyskaniu świadczeń. Udzielamy również informacji osobom, które nie orientują się w zawiłościach prawnych – służymy poradą na każdym etapie tego procesu.

Klienci zainteresowani doradztwem prawnym mogą skorzystać z naszej pomocy, zgłaszając szkodę i chęć dochodzenia odszkodowania za pomocą dostępnych na stronie formularzy. Prowadzimy ponadto bezpłatne porady eksperckie dla osób poszkodowanych oraz organizujemy spotkania z Doradcą Regionalnym.