DRB charytatywnie i sportowo

3Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz chcąc propagować sport wśród młodzieży, Grupa DRB wsparła finansowo organizację Międzynarodowego Meczu Bokserskiego Polska vs Ukraina oraz przekazała pieniądze na leczenie i rehabilitację chorego Oliwiera. Łącznie Grupa DRB przekazała na cele społeczne ponad 14.600 złotych.

DRB w swojej działalności biznesowej uwzględnia strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Już sama misja firmy mocno akcentuje odpowiedzialne podejście do biznesu. Jej głównym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i bycie ich profesjonalnym rzecznikiem przed zakładami ubezpieczeniowymi. Niemniej jednak Spółka DRB wykracza dużo mocniej poza swoje obszary stricte biznesowe.

Dla nas bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez nas wszystkich wymogów formalnych i prawnych – mówi Arkadiusz Bochnak, Prezes Grupy DRB. – Ważne dla naszej Spółki są także zwiększane inwestycje w zasoby ludzkie, wymogi etyczne, pomoc osobom poszkodowanym i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność naszej działalności gospodarczej. Staramy się pomagać tym osobom, które jej potrzebują. Wiemy, że bycie dużą firmą działającą na tak szeroką skalę, to duża odpowiedzialność, dlatego chcemy wspierać społeczności lokalne i dawać im nowe możliwości rozwoju. Czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników, agentów oraz za naszych klientów i innych szeroko pojętych interesariuszy Spółki, bowiem to oni wpływają na kierunek działalności DRB.

DSC_9028Realizując odpowiedzialne podejście do biznesu, DRB wsparło finansowo Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski przy organizacji Międzynarodowego Meczu Bokserskiego Polska vs Ukraina. Pierwszy mecz rozpoczął cykl bokserski „Polska – Reszta Świata”. Celem inicjatywy jest propagowanie przez DRB sportu wśród młodzieży, które jest niezmiernie ważne w ich prawidłowym rozwoju. A kto, jak nie znani sportowcy i profesjonalne turnieje, lepiej wpłyną na młodzież by zaszczepić w niej sportowego „bakcyla”?! Ambasadorami turnieju zostali: Mariusz Wach, Wojciech Bartnik, Piotr Wilczewski. Z kolei organizatorami wydarzenia są: Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski, Federacja Gladiators oraz Tyberiusz Kowalczyk.

70Obok działalności sportowej, Grupa DRB zgodnie ze swoją strategią i przyjętym kodeksem etycznym, zawsze w swojej działalności biznesowej uwzględnia cenne wartości, w tym element współodczuwania. Oznacza to, że w codziennej pracy Spółka kieruje się przede wszystkim empatią. Rozumie i szanuje potrzeby jej klientów, stąd zaufanie, którym codziennie jest obdarzana przez swoich interesariuszy. W myśl przyjętych wartości firmy, DRB z chęcią angażuje się także w działalność charytatywną. W tym celu Zarząd Spółki zdecydował się wesprzeć chorego na nowotwór złośliwy, Oliwiera.

bigChłopiec ma zaledwie 9 lat, a już bagaż pełen ciężkich doświadczeń, gdyż lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór złośliwy kości udowej prawej. Pomimo wielu ciężkich przejść, w tym m.in. trzymiesięcznej chemioterapii, chłopiec i jego rodzice nie poddają się. Jedyną nadzieją dla chłopca jest długofalowe i kosztowne leczenie. DRB podczas specjalnego meczu bokserskiego Polska-Ukraina wylicytowało dres reprezentacji Polski za kwotę 6.000 złotych. Cały dochód z licytacji został przeznaczony na dalsze leczenie i rehabilitację Oliwiera. W sumie podczas charytatywnego turnieju bokserskiego na rzecz Oliwiera zebrano ponad 10 tys., złotych. Tym bardziej DRB jest dumne, że mogło w dużej części zasilić konto chłopca, dzięki któremu będzie możliwa operacja i jego dalsze leczenie.

Wierzymy, że nasze dotychczasowe i przyszłe działania na rzecz społeczności lokalnych wciąż będą przynosić istotne dla nich korzyści – przyznaje Prezes DRB. – Realizując znaną myśl Tolmanna Pesch’a „Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich”, chcemy w myśl misji naszej firmy, pomagać osobom potrzebującym, a tym samym dawać im szczęście, którego sami nie mogliby osiągnąć – podsumowuje Arkadiusz Bochnak.

Zdjęcia: www.KowalFoto.com

Zdjęcia: Piotr Florek, www.wiadmosci24.pl

Zdjęcia: „Foto” Rusiecki, www.chojnow.pl