DRB pomaga poszkodowanym!

Po raz kolejny w Dzienniku Ubezpieczeniowym pojawił się artykuł na temat profesjonalnych działań DRB Centrum Odszkodowań.

Sąd Okręgowy w Legnicy – po ponownym rozpoznaniu sprawy – zasądził 70 tys. zł wraz z odsetkami na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym z 1999 r. Wyrok, który zapadł 9 lipca 2014 r., nie jest prawomocny. Powód złożył apelację, gdyż pierwotne roszczenia opiewały na kwotę wyższą.

W 1999 r. kierujący Fiatem 126p podczas manewru wyprzedzania zajechał drogę, po której poruszał się pojazd ciężarowy z naczepą, w wyniku czego doszło do zderzenia. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Z kolei kierowca ciężarówki doznał poważnych obrażeń, m.in.: urazu głowy, mózgu, a także licznych złamań i zwichnięć. Był kilkukrotnie hospitalizowany. Poszkodowany jest dziś częściowo niezdolny do pracy, podlega również opiece psychologicznej. W 2000 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dobrowolnie wypłacił 30 tys. zł. Wyższe roszczenia Sąd Okręgowy w Legnicy pierwotnie oddalił jako przedawnione. Poszkodowany nawiązał współpracę z Centrum Odszkodowań DRB, które za pośrednictwem Kancelarii Radców Prawnych DRB Bartosz Kozak złożyło apelację, podnosząc, że sprawa podlega obecnie 20-letniemu okresowi przedawnienia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przychylił się do stanowiska pełnomocnika powoda, uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.