DRB uczestnikiem programu Solidna Firma 2012

Rok 2012 dla DRB Centrum Odszkodowań to czas, w którym z ramienia zarządu firmy zastały zaplanowane wszelkie działania, zmierzające do rozbudowania pojęcia rzetelności spółki w oczach jej klientów, jak i również całego środowiska biznesowego. Dowodem tego jest zgłoszenie spółki w programie Solidna Firma 2012 jako kandydata do tytułu.

Głównym celem uczestnictwa w programie jest chęć poddania się zewnętrznej weryfikacji i potwierdzenie rzetelności w ogółu działań spółki DRB Centrum Odszkodowań. Sam program Solidna Firma, od momentu inauguracji w 2002 roku, wspiera i promuje odpowiedzialne firmy, poddając ocenie ich wiarygodność, całokształt aktywności biznesowej, a co za tym idzie – atrakcyjność na rynku pracy. Cały proces pozytywnej weryfikacji kończy się nadaniem tytułu Solidnej Firmy i wpisem na listę rzetelnych firm.

Korzyścią dla DRB Centrum Odszkodowań, płynącą z udziału w tym programie, jest przede wszystkim wsparcie budowy pozytywnego wizerunku firmy, a także możliwość udziału w seminariach, szkoleniach i spotkaniach biznesowych. Program Solidna Firma, jako najlepiej promowane przedsięwzięcie tego typu w Polsce, będzie niezaprzeczalnie świetną okazją również do tego, by jeszcze lepiej wyeksponować wartości i kompetencje spółki na tle innych przedsiębiorców sektora odszkodowawczego.