Wspieramy osoby niepełnosprawne

DSC_0664Zgodnie z przyjętą strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, Centrum Odszkodowań DRB podejmuje wiele inicjatyw społecznych, których celem jest pomoc osobom potrzebującym – zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Tym razem odpowiedzieliśmy na oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności i wsparliśmy budowę całodobowego ośrodka dla osób Niepełnosprawnych w Lubinie.

7fBudowa ośrodka dla osób niepełnosprawnych to priorytetem cel Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, z którym DRB podjęło w tym roku współpracę (fot. wizualizacja Ośrodka; www.rowneszanse.lubin.pl – Filar). Jest to bardzo ważny projekt dla Regionu, bowiem tego typu ośrodków w całej Polsce jest niewiele, a osób, które powinny i chciałyby z niego korzystać cała rzesza. Dlatego też podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu do budowy całodobowego ośrodka, który z całą pewnością będzie służył wielu osobom niepełnosprawnym. Będzie to także dla nich wielka szansa na lepsze życie, które DRB bardzo wspiera.

Niemniej jednak, na tym wspólnych działań DRB i Stowarzyszenia „Otwórz Serce” nie koniec, bowiem już planowane jest kolejne przedsięwzięcie – tym razem spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i z placówek niepublicznych z Lubina.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Lubinie funkcjonuje od 2004 roku. Jego głównym celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym życiu oraz ich adaptacji i nauki w zakresie codziennych prac. Poza tym celem statutowym Stowarzyszenia jest inicjowanie postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej osób poszkodowanych na skutek przestępstw, wypadków drogowych, komunikacyjnych i osób poszkodowanych losowo – zwłaszcza niepełnosprawnych. W ramach Stowarzyszenia „Otwórz Serce” działają Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Słoneczko”, na które uczęszczają podopieczni placówki.