DRB z nową umową ubezpieczenia OC na 2 mln zł

Centrum Odszkodowań DRB i Kancelaria Radców Prawnych DRB na mocy członkostwa w PIDiPO ponownie zawarły nową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 2 mln zł. Dzięki temu Klienci DRB mają pewność, że ich mienie jest w pełni chronione a Centrum Odszkodowań DRB cały czas utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.

DRB systematycznie od roku 2010, wówczas jako jedna z nielicznych kancelarii, posiada ubezpieczenie OC. A co za tym idzie, to dowód najwyżej jakości oraz bezpieczeństwa finansowego oferowanych przez Spółkę usług. To także troska o klientów i ich komfort przy zawieraniu współpracy z DRB.

Wybór doradcy odszkodowawczego DRB posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych ewentualnie w związku z działalnością kancelarii. To gwarancja najwyższego bezpieczeństwa Klienta i profesjonalizmu firmy.

Warto dodać, że do tego czasu nie zaistniały żadne przesłanki, zdarzenia, które umożliwiłyby dochodzenie roszczeń z tej polisy.

Niniejsza umowa obowiązuje przez kolejny rok, tj. 24 listopada 2015 r. – 31 października 2016 r.