DRB z ubezpieczeniem OC na 2 mln zł!

Centrum Odszkodowań DRB i Kancelaria Radców Prawnych DRB na mocy członkostwa w PIDiPO zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 2 mln zł. Dzięki gwarancji Klienci mają pewność, że ich mienie jest w pełni chronione.

Unikatowe na rynku kancelarii odszkodowawczych OC zawodowe to gwarancja ochrony klientów DRB oraz dowód najwyżej jakości oraz bezpieczeństwa finansowego oferowanych przez Spółki usług. To także troska o klientów i ich komfort przy zawieraniu współpracy z DRB. Bezpieczeństwo klientów jest priorytetem Grupy DRB, stąd też tak wysoka suma gwarancyjna OC. Wybór doradcy odszkodowawczego DRB posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych ewentualnie w związku z działalnością kancelarii.

Grupa DRB wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i chęci zapewnienia komfortu współpracy z obecnymi i potencjalnymi klientami, zawarło umowę ubezpieczeniową na okres 1 roku – od 1 listopada 2014 do 31 października 2015 r. Warto podkreślić, że DRB po raz pierwszy zawarło umowę ubezpieczeniową w 2010 roku. W tym czasie takie ubezpieczenie posiadały nieliczne kancelarie, a DRB podpisało umowę na kwotę 1 mln zł. Teraz Grupa DRB chcąc jeszcze bardziej wzmocnić swoją wiarygodność i bezpieczeństwo klientów zawarła umowę ubezpieczeniową na sumę gwarancyjną 2 mln zł.

O profesjonalności i jakości oferowanych usług DRB oraz innych członków zrzeszonych w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, świadczą słowa zamieszczone w komunikacie na stronie internetowej PIDiPO:

„Kolejny rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia potwierdza wysoki poziom usług świadczonych przez doradców i pośredników odszkodowawczych zrzeszonych w Izbie. Niewątpliwie brak zdarzeń ubezpieczeniowych w tak długim okresie świadczy o rzetelności podmiotów, które przystąpiły do PIDiPO, co tym samym stanowi wyróżnik na rynku doradztwa odszkodowawczego, który z jednej strony daje gwarancję bezpieczeństwa, z drugiej zaś pozwala na identyfikację podmiotu zapewniającego ochronę w przypadku niepożądanych zdarzeń”.