DRB z umową ubezpieczenia OC na 2 mln zł

Centrum Odszkodowań DRB systematycznie od 2010 roku posiada ubezpieczenie OC, co jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego dla Klienta i dowodem najwyższej jakości usług, które Spółka oferuje. Z dniem 1 listopada 2016 r. rozpoczął się 7. rok ochrony OC zawodowej dla kancelarii odszkodowawczych , które są zrzeszone w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, w tym także Centrum Odszkodowań DRB.

Klient, który wybiera doradcę odszkodowawczego posiadającego ubezpieczenie OC zyskuje pewnego rodzaju zabezpieczenie przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością kancelarii. Podobnie jak w ubiegłym roku, górna granica sumy gwarancyjnej wynosi aż 2 miliony złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Warto nadmienić, że szósty rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia i brak zdarzeń ubezpieczeniowych w tak długim czasie, potwierdza rzetelność i profesjonalizm naszej firmy i stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla naszych Klientów.