Dyrektor DRB w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

Branża odszkodowawcza pełni coraz ważniejszą rolę w ekosystemie ubezpieczeń, pomagając osobom poszkodowanym, którzy bez profesjonalnego wsparcia specjalistów niejednokrotnie nie są w stanie poradzić sobie w skutecznym dochodzeniu praw przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. Miedzy innymi temat Dyrektor Pionu Dochodzenia Roszczeń, Edyta Szymkowiak poruszyła na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego (wydanie grudniowe 2017).

edyta-szymkowiak_drbPoza tym w niniejszym numerze Dyrektor DRB wskazuje między innymi na statystyki zdarzeń drogowych i ich korelacji z odszkodowaniami, bieżących regulacji prawnymi oraz pomocy na jaką osoby poszkodowane mogą liczyć w przypadku niespodziewanych sytuacji losowych, a także drogi w dochodzeniu roszczeń.

Ekspert DRB kończy artykuł ważnym i perspektywicznym stwierdzeniem:

„(…) należy uznać, że na przestrzeni ostatnich lat rola doradcy odszkodowawczego znacząco wzrosła. Branża odszkodowawcza posiada dzisiaj w Polsce bardzo silną pozycję i zdobywa coraz większe uznanie. Zadaniem na najbliższe miesiące, a nawet i lata jest nieustanne doskonalenie dobrych praktyk współpracy pomiędzy firmami odszkodowawczymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi, które w dłuższej perspektywie przełożą się na jeszcze wyższą jakość obsługi klientów i wzrost świadomości ubezpieczeniowej oraz możliwości odszkodowawczych wśród Polaków”.

Pełen artykuł dostępny jest na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego – wydanie grudniowe 2017.