,,Firma zaangażowana społecznie”

Firma zaangażowana społecznie oznacza strategiczne i etyczne zarządzanie firmą, które pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy skutecznością działania, pomnażaniem kapitału a interesem społecznym. W praktyce oznacza to jednoczesne inwestowanie w zasoby ludzkie, etykę, ochronę środowiska, jak również w pozytywne relacje z otoczeniem. Artykuł na ten temat z udziałem specjalisty DRB został opublikowany na łamach Gazety Finansowej.

Artykuł można przeczytać  tutaj >> , a także w drugim wydaniu Gazety Finansowej z dnia 29 września 2016 dostępnym tutaj >>

 

Źródło: Gazeta Finansowa, art. pt. Firma zaangażowana społecznie (02.09.2016 r.),

Gazeta Finansowa, art. pt. Zostać firmą zaangażowaną społecznie (23.09.2016 r.)