Premium DRB

LOGOTYPY-GRUPA-ALL-04Spółka Premium DRB została powołana do życia 15 listopada 2013 r. Spółka odpowiedzialna jest za wykup wierzytelności, co w praktyce umożliwia uzyskanie przez poszkodowanego dodatkowych korzyści finansowych wynikających ze szkód w pojazdach. Dopłata możliwa jest w przypadku tzw. szkód rzeczowych z ubezpieczenia OC, które powstały na terytorium Polski.

Dzięki działalności Premium DRB klient, który uległ wypadkowi czego efektem było uszkodzenie pojazdu, ma szansę uzyskać dodatkowe pieniądze do odszkodowania przyznanego mu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Głównym czynnikiem wprowadzenia oferty Premium DRB była analiza praktyk rynkowych, stosownych przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy rozliczaniu tzw. szkód rzeczowych. Z obserwacji tej praktyki wynika, iż w toku postępowań likwidacyjnych, prowadzonych przez ubezpieczycieli, powszechnym działaniem jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez stosowanie różnego rodzaju potrąceń.

Dane teleadresowe Spółki
ul. Rataja 21
59-220 Legnica

Infolinia | 544 14 14 14
T  |  76 850 34 50, 76 723 36 53
F  |  76 723 36 78
E  |  biuro@drb.pl
E  |  premium@drb.pl

DEPARTAMENT WYKUPU WIERZYTELNOŚCI

  • weryfikacja zasadności przyjęcia spraw do prowadzenia w zakresie spraw Premium DRB,
  • weryfikacja zasadności przyjęcia spraw rzeczowych do prowadzenia,
  • wykonywanie kalkulacji napraw oraz wycen wartości pojazdów,
  • prowadzenie spraw Premium DRB na etapie przedsądowym oraz sądowym,
  • obsługa prawna spraw dot. szkód rzeczowych Centrum Odszkodowań DRB na etapie przedsądowym oraz sądowym.