Jak uzyskać odszkodowanie za zarażenie gronkowcem

„Podczas pobytu w szpitalu zakażono mnie gronkowcem. Czy mogę oczekiwać zadośćuczynienia od tej placówki?” – pyta czytelniczka „Twoje Imperium”. Na to pytanie odpowiada i udziela cennych wskazówek Pani Elżbiecie nasz ekspert DRB – Marzena Walkowska, kierownik Zespołu Likwidacji Szkód.

– Pacjent oczywiście ma prawo strać się o rekompensatę, gdy uszczerbek na zdrowiu wynika z błędu placówki lub lekarza. Zaniedbania mogą dotyczyć również zakażeń, które są wynikiem np. nieodpowiedniego utrzymania czystości w placówkach. Istnieją dwie drogi uzyskania odszkodowania: sądowa oraz przed Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Poszkodowanemu przysługuje legitymacja do złożenia wniosku na Komisję co do zasady w okresie roku od wystąpienia zdarzenia medycznego. Pozew skierowany do Sądu może być natomiast złożony w terminie trzech lat od zdarzenia. Niezależnie od wybranej drogi należy we własnym zakresie udowodnić, że doszło do zaniedbania lub popełnienia błędu podczas pobytu w szpitalu. Aby to zrobić należy do zgłoszenia załączyć pełną dokumentację medyczną: kartę informacyjną, historię choroby, wyniki badań przeprowadzonych przed i po zabiegu, wyniki obserwacji lekarskich, szczegółowy opis dotyczący przebiegu leczenia oraz sprecyzowanie na czym – w ocenie poszkodowanego – polegał błąd lub zaniedbanie. Należy również pamiętać o dołączeniu wszelkich pozostałych dokumentów w zakresie poniesionych kosztów, utraconych korzyści, będących bezpośrednim następstwem błędu. Niestety zwrotu poniesionych kosztów nie będziemy mogli domagać w sprawach przez Komisją.

Źródło: Twoje Imperium, s. 34, z dn. 25.06.2018 r.