Kancelarie odszkodowawcze będą się rozwijać!

Centrum Odszkodowań DRB, jako członek założyciel Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych realizuje społecznie ważną misję, tj. uczestniczy w stymulowaniu rozwoju doradztwa odszkodowawczego w Polsce i podnoszeniu poziomu usług świadczonych przez jej członków. Stąd też inicjowanie wielu nowych działań i prowadzenie dialogu publicznego na ważne społecznie tematy. Takim istotnym ostatnim krokiem, który powzięliśmy była współorganizacja i uczestnictwo w branżowej konferencji. Odbyła się ona w minioną środę (24 marca br.) i wzięło w niej udział blisko 150 osób, w tym Zarząd DRB oraz przedstawiciele sieci sprzedaży DRB: Lidia Borkowska, Roman Lipski, Rafał Borowik, Michał Kijas, Mateusz Banach, Jarosław Szmajda oraz Robert Sakowicz.

Podczas konferencji PIDIPO „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś, jutro”, która odbywa się 24 marca w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie, dyskutowano o wyzwaniach stojących przed kancelariami odszkodowawczymi, roli doradców odszkodowawczych oraz prawach i ochrony konsumenta. Bezpośrednim impulsem na organizację niniejszej konferencji była niedawna konferencja zorganizowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które chciały zdyskredytować rolę firm odszkodowawczych. Dlatego tym razem PIDIPO podjęło ważny społecznie temat i wraz z innymi firmami odszkodowawczymi oraz zaledwie garstką (!) ubezpieczycieli mówiono o roli profesjonalnego pełnomocnika i wyzwaniach jakie stoją na ich drodze. Swoją drogą niska frekwencja przedstawicieli ubezpieczycieli pokazuje, jak bardzo wciąż chyba po drugiej stronie przeżywany jest ból po stracie wyłączności na obsługę poszkodowanych i uprawnionych. Dziś nawet gdyby wielokrotnie poprawili standardy swoich działań, nie mają już szans na przywrócenie monopolu. To przeciętny Kowalski bowiem wybiera kancelarie.

Bardzo ważnym i perspektywicznym wnioskiem dla DRB i branży odszkodowawczej był fakt, iż kancelarie odszkodowawcze nadal będą stałym elementem rynku i nic nie wskazuje na to, by popyt na ich usługi zmalał, a wręcz przeciwnie! „Kancelarie odszkodowawcze powstały w odpowiedzi na próżnię wytworzoną wokół poszkodowanych przez ubezpieczycieli” i wciąż bardzo prężnie będą się rozwijać i wspierać poszkodowanych na drodze dochodzenia roszczeń od TU. Dlaczego?

Otóż w trakcie konferencji specjaliści w obrazowy sposób pokazali, że przeciętny Jan Kowalski nie ma szans poradzić sobie na przykład ze sprostaniem wszystkim wymaganiom i skonstruowaniu profesjonalnego roszczenia odszkodowawczego. A co za tym idzie, droga dochodzenia roszczeń jest bardzo utrudniona, a wręcz czasami nie do osiągnięcia bez wsparcia firmy zewnętrznej. A właśnie firmy odszkodowawcze, jak zauważyli to uczestnicy konferencji, to profesjonalizm i kompleksowość obsługi roszczeń.Stąd też klient może czuć się w pełni bezpieczny i mieć pewność że swoją sprawę powierza w ręce profesjonalistów, a nie musi wchodzić w nierówną walkę z TU na własną rękę.

Mocną tezę wysunął również mec. Aleksander Daszewski, Rzecznik Ubezpieczonych. Chwalił dokonania i rozwój branży odszkodowawczej, a także podkreślał skuteczność i wysoki poziom merytoryczny firm odszkodowawczych. W jego ocenie kancelarie odszkodowawcze w likwidacji szkód i pomocy osobom poszkodowanym są znaczącą wartością dodaną. Skargi na ich działalność pojawiają się incydentalnie, w liczbie około 10 rocznie, co przy skali skarg na ubezpieczycieli niemal 16 000(!) rocznie jest wynikiem bardzo niewielkim.

PIDIPO_zdj

Ponadto, jak pokazali to paneliści konferencji, ostatnimi laty wzrosła rola doradcy odszkodowawczego. Zawód dorady odszkodowawczego wszedł już nie tylko w praktyce do polskiej rzeczywistości, ale także został uznany formalnie jako zawód przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Znany i ceniony prof. Witold Modzelewski podczas wystąpienia także mocno zaakcentował znaczenie wiarygodność i wizerunku zawodu.  Klientowi, który zdaje sobie sprawę, że nie wie, jak dochodzić roszczeń wobec ubezpieczycieli, kancelarie odszkodowawcze powinny oferować opiekę i pomoc zapewniając, że one działać będą w jego imieniu i najlepszym interesie.

W związku z powyższym,konferencję najlepiej podsumują spostrzeżenia i wnioski niektórych Agentów DRB, którzy wraz z Zarządem Spółki reprezentowali nas na branżowym spotkaniu:

Michał Kijas

– Konferencja „Kancelarie Odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego” to jedyne takie miejsce, gdzie jednocześnie można było spotkać osoby, pracujące na co dzień w towarzystwach ubezpieczeniowych i kancelariach odszkodowawczych, mecenasów, prezesów firm, jak i profesorów prawa oraz Rzecznika Ubezpieczonych. Niewątpliwie było to bardzo ciekawe, branżowe wydarzenie, na którym przedstawiciele TU przyznały, że kancelarie odszkodowawcze mają dobry wpływ na ich działania, że patrzą im na ręce, a dzięki temu wypłacają odszkodowania dużo szybciej i dużo większe kwoty. Może brzmieć to zaskakująco, ale przedstawiciele TU stwierdzili, że jeszcze jakiś czas temu termin wypłaty odszkodowań był 3 miesiące. Teraz, gdy są kancelarie odszkodowawcze w przeważającej większości spraw muszą terminowo wypłacać je poszkodowanym. Z kolei na podstawie statystyk widać, że osoby które same starają się na własną rękę o odszkodowanie dostają niższe kwoty niż przy wsparciu kancelarii odszkodowawczej. Ponadto podczas konferencji w głównej mierze była mowa o roli kancelarii odszkodowawczych w przyszłości, były pewne sugestie zmian i koncepcje na przyszłość. W trakcie dyskusji okazało się, że to o czym inni dopiero myślą, DRB już obecnie wprowadza. Jedynym słowem – DRB jest zawsze o krok do przodu przed konkurencją. Cały dzień spędzony na konferencji, kolejny raz utwierdził mnie w przekonaniu, że pracuję w najlepszej możliwej firmie.

Lidia Borkowska

– W trakcie konferencji PIDIPO prelegenci przedstawiali swój punkt widzenia odnośnie rynku odszkodowań oraz ubezpieczeń. Mimo wielu różnic, wszyscy są zgodni, że branża odszkodowawcza pełni bardzo ważną rolę w kontekście osób poszkodowanych, którzy bez pomocy fachowców nie są w stanie poradzić sobie w dochodzeniu własnych praw przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Bardzo ważną kwestią, która została poruszona podczas branżowego spotkania była działalność pełnomocników odszkodowawczych. Wszyscy z dużym przekonaniem potwierdzili, że w niedługim czasie nie każdy będzie mógł otworzyć kancelarię odszkodowawczą. Dla mnie osobiście to bardzo pozytywny sygnał, gdyż z doświadczenia z klientami i znając sposoby prowadzenia działań naszej niektórej konkurencji wiem, że wiele firm nie działa profesjonalnie. Stąd też ważne są regulacje w tym zakresie. Ponadto warto podkreślić, że Rzecznik Ubezpieczonych w pełni popiera obecność branży odszkodowawczej na rynku. Jak sam twierdzi, do instytucji wpływa wiele pochwał na kancelarie odszkodowawcze, które są uważane na rynku za wartość dodaną i duże wsparcie dla poszkodowanych. Dlatego też w związku z brakiem świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz wiedzy prawnej, kancelarie odszkodowawcze na rynku są niezbędne. Kancelarie powinny wciąż pracować nad przestrzeganiem etyki w stosunku do klienta, działań w 100 % na jego korzyść, tak aby społeczeństwo miało pozytywne spojrzenie na naszą branżę, traktując nas jako profesjonalną pomoc w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli. Wiemy z doświadczenia, że w ten sposób postępuje jedynie wąska grupa kancelarii odszkodowań, co niewątpliwie wymaga poprawy. Pewne jest, że branża ta ma ogromny potencjał, a w związku z polityką Towarzystw Ubezpieczeniowych klienci będą jej potrzebować w dochodzeniu swoich praw, a co za tym idzie zadośćuczynienia i odszkodowań z OC sprawcy. Przed nami wiele pracy, w której priorytetem musi być pomoc i zadowolenie klienta.

Rafał Borowik

– Podczas konferencji omówiono szereg zagadnień formalno-prawnych dotyczących branży w jakiej działa nasza firma. Podkreślono niezwykle istotną rolę w aspekcie dotyczącym działalności uświadamiającej, omówiono zmiany rynku na przebiegu ostatnich 5 lat oraz prawdopodobny kierunek rozwoju i tendencje branży. Dzięki działalności PIDIPO zrzeszeni pośrednicy odszkodowawczy na bieżąco mają możliwość śledzenia zmian na rynku, zgłaszania nieprawidłowości wśród działalności firm konkurencyjnych oraz ustalania regulacji. Regulacji, których celem jest ulepszanie rynku odszkodowawczego, by przeciętny poszkodowany, który jak zgodnie potwierdzili wszyscy uczestnicy konferencji, nie posiada wiedzy i umiejętności, by w skuteczny sposób egzekwować swoje prawa był jeszcze w lepszy sposób otoczony profesjonalną opieką i pomocą jakiej oczekuje od wybranej kancelarii.

Robert Sakowicz

– Przemyślenia po konferencji są jednoznaczne. Branża odszkodowawcza posiada dzisiaj w Polsce bardzo silną pozycję i zdobywa szybko coraz większy szacunek nie tylko klientów, ale i Zakładów Ubezpieczeń. W przekonaniu tych drugich stanowimy bardzo ważny, a nawet nieodzowny element wspierający proces likwidacji szkód. Dało się odczuć wysoki poziom wzajemnego szacunku, a poziom debaty był na najwyższym poziomie. Na tle całej branży, posiadamy niepodważalną silną pozycję, która będzie stale rosnąć. Docelowo rynek branży odszkodowawczej zostanie definitywnie podzielony pomiędzy dużych, a przede wszystkim profesjonalnych graczy , do których już dzisiaj nasza firma DRB się zalicza.

Jak można wywnioskować z powyższych informacji i opinii, branża odszkodowawcza jest w fazie dynamicznego rozwoju. Z kolei kancelarie odszkodowawcze są najlepszymi pełnomocnikami osób poszkodowanych na drodze ubiegania się o odszkodowania od TU. Dlatego ich rola jest nie do przecenienia, a wsparcie bardzo istotne, co doceniają zarówno klienci, jak i specjaliści. Jak zauważył to Agent DRB – Michał Kijas, to o czym inni dopiero myślą, DRB już obecnie wprowadza w życie. Stąd też DRB jest zawsze o krok do przodu przed konkurencją i tego wciąż będziemy się trzymać! A to niewątpliwie dla nas bardzo ważny sygnał z rynku i docenienie naszej dotychczasowej pracy, która jesteśmy przekonani, że wciąż będzie dynamicznie szła w bardzo dobrą stronę.

Fot. PIDIPO