Kolizja z samochodem z UE

Zaparkowany na parkingu samochód został uszkodzony przez kierowcę innego auta. Nagranie z monitoringu pokazało, że szkoda spowodowana została przez kierowcę auta zarejestrowanego w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jak w takim przypadku ubiegać się o odszkodowanie?

22.3 drb

W razie wyrządzenia szkody przez obcokrajowca będącego obywatelem kraju Unii Europejskiej, posiadającego zagraniczną polisę OC, poszkodowany powinien zgłosić roszczenia do tzw. korespondenta ds. roszczeń. Jest to polski ubezpieczyciel reprezentujący zagraniczne towarzystwo, które udzieliło ochrony ubezpieczeniowej sprawcy szkody. Korespondenta można ustalić na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

Po podaniu podstawowych informacji, takich jak: numer rejestracyjny pojazdu oraz kraj, w którym jest on zarejestrowany, otrzyma Pan informacje dotyczące towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca kolizji ma wykupione OC oraz kto jest jego korespondentem na terenie Polski.

W sytuacji braku możliwości ustalenia korespondenta ds. roszczeń, powinien Pan zgłosić swoje roszczenia do towarzystwa ubezpieczeń pełniącego funkcję agenta PBUK. Są to polscy ubezpieczyciele, którzy mają obowiązek przeprowadzenia likwidacji szkody.

Należy pamiętać, że przy zgłoszeniu szkody z udziałem obcokrajowca liczy się przede wszystkim numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy, a nie obywatelstwo kierowcy. W razie wypadku w Polsce szkoda zawsze będzie likwidowana według prawa polskiego. Przy zgłoszeniu szkody należy przedłożyć wszelkie dokumenty mające znaczenie dla sprawy (notatka policyjna, nagrania z kamer, dokumentacja fotograficzna obrazująca zakres uszkodzeń) oraz przekazać wszelkie istotne informacje mające wpływ na ustalenie sprawcy (nr rejestracyjny pojazdu sprawcy etc.).

Jeżeli miałeś takie zdarzenie to zgłoś się do nas. Więcej informacji na temat odszkodowania z OC sprawcy do przeczytania tutaj >>.