Koszty holowania a polisa OC

Komu przysługuje zwrot kosztów holowania?

  • Jeśli pojazd po kolizji nie nadaje się do dalszej jazdy, Poszkodowanemu przysługuje zwrot kwoty, którą musi wydać na jego holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania.
  • Czasami zdarza się, że posiadacz pojazdu występuje z roszczeniem zapłaty za holowanie w kwocie przekraczającej standardową cenę na danym lokalnym rynku.
  • Poszkodowany ma obowiązek dążenia do zmniejszenia skutków szkody, więc jeśli istnieją realne możliwości skorzystania z usług tańszego przedsiębiorcy, to jego powinien wybrać. Oznacza to również, że Poszkodowany ma także obowiązek uzyskania informacji, jak kształtują się ceny za tego typu usługi oraz negocjowania cen proponowanych przed podmioty je świadczące przed zawarciem umowy holowania.

koszty holowania

Porada: Justyna Bitel, p.o. Kierownika Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB