Krzysztof Dribczak członkiem zarządu PIDiPO

Krzysztof DribczakDnia 18 lipca 2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych uzupełniło skład zarządu o nowego członka – Krzysztofa Dribczaka, wiceprezesa DRB Centrum Odszkodowań. Decyzja ta zapadła w związku z wygaśnięciem mandatu Łukasz Saluka.

Krzysztof Dribczak jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze sprzedażą oraz obsługą klienta. W swojej dotychczasowej pracy zajmował m.in. stanowisko dyrektor departamentu sprzedaży jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. W 2008 roku ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń oraz certyfikowanym coachem ICC. Obecnie Krzysztof Dribczak zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu spółki DRB Centrum Odszkodowań.