uzyskana kwota: 20 000 PLN (sprawa w toku) – wypadek na motorze

  • Proponowana kwota: brak
  • Uzyskana kwota: 20 000 PLN (sprawa w toku)
  • Typ zdarzenia: wypadek na motorze – obrażenia ciała
  • Data zdarzenia: 2009 r.

Nasz Klient kierując motocyklem najechał na nieoznakowany i nieoświetlony próg zwalniający, osłaniający kabel energetyczny rozłożony celem zasilenia energią elektryczną obiektów w związku z mającą się odbyć imprezą masową. Po najechaniu na przeszkodę motocykl przewrócił się a poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania panewki lewego stawu biodrowego i prawej kości łonowej. Podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody był organizator imprezy, który posiadał polisę OC. Tym samym, Centrum Odszkodowań DRB wystąpiło w imieniu poszkodowanego o przyznanie dodatkowych świadczeń tytułem zadośćuczynienia. Po przeprowadzeniu komisji lekarskiej ubezpieczyciel podjął decyzję o przyznaniu świadczenia w wysokości 14 000 zł. Ponieważ orzeczenie lekarskie zawierało istotne braki wystąpiliśmy o weryfikację opinii medycznej. Kolejna komisja lekarska przyniosła znaczące zwiększenie uszczerbku na zdrowiu, jednak ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej polisy OC, towarzystwo ubezpieczeń dokonało dopłaty zadośćuczynienia jedynie do kwoty 20 000 zł.

Obecnie sprawa znajduje się na etapie sądowym.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>