Nasza Spółka dołączyła do OKIP

Do grona firm należących do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw dołącza Centrum Odszkodowań DRB. Celem członkostwa jest wspieranie innowacyjności firm na obszarze całego kraju.

W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw skupiają się firmy, organizacje, instytucje i uczelnie wyższe, które swoją działalność opierają na wymianie wiedzy, wspólnej aktywności oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Misją Klastra jest przede wszystkim stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, co docelowo ma przekładać się na podejmowanie w jego ramach decyzji korzystnych biznesowo dla wszystkich jego członków.

Dostrzeżenie potencjału spółki Centrum Odszkodowań DRB przez władze Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest dowodem na to, że firma w swoich działaniach wyróżnia się szczególną przedsiębiorczością i kreatywnością biznesową, która możliwa jest tylko dzięki wypracowaniu ponadprzeciętnej pozycji marki DRB w sektorze odszkodowawczym.

klastry-logo