Nowa usługa DRB Premium

LOGOTYPY-GRUPA-ALL-0415 listopada 2013 r. to dzień, w którym w ramach grupy kapitałowej DRB działalność rozpoczęła spółka DRB Premium. Usługi, jakie będą świadczone w jej zakresie, obejmują możliwość uzyskania przez poszkodowanego dodatkowych korzyści finansowych, wynikających ze szkód w pojazdach.

Głównym powodem powstania spółki DRB Premium jest analiza praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy rozliczaniu tzw. szkód rzeczowych. Okazuje się bowiem, że w przypadku uszkodzenia pojazdu poszkodowanego w wypadku drogowym, powszechna praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest pomniejszanie kwot należnego odszkodowania poprzez stosowanie różnego rodzaju potrąceń.

Korzystając z usług spółki DRB Premium, jej klienci mogą liczyć ze strony specjalistów DRB na rzeczową ocenę zasadności danego towarzystwa ubezpieczeniowego, pomoc rzeczoznawców przy ocenie opinii eksperckich, na podstawie których TU wypłaciło odszkodowanie oraz atrakcyjne korzyści finansowe w postaci dopłaty do odszkodowania.