Działalność branżowa PIDIPO

DRB jest Członkiem – Współzałożycielem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych – pierwszej w Polsce organizacji samorządu gospodarczego branży przedsiębiorców specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

PIDiPO powstało 13.05.2010 r. i jej zasadniczym celem od samego początku jest stymulowanie rozwoju doradztwa odszkodowawczego w Polsce i podnoszenie poziomu usług świadczonych przez jej członków. DRB było głównym inicjatorem powołania organizacji i od początku jest ważnym Członkiem, który dzięki współpracy z resztą przedsiębiorców kształtuje rynek odszkodowań.

Dzięki temu, daje to firmie DRB możliwość wpływania na kształt rynku odszkodowawczego w Polsce, nowelizacje regulacji prawnych oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących rynku odszkodowań.

Członkostwo DRB w ważnej branżowej organizacji i otrzymanie oficjalnego certyfikat PIDiPO to potwierdzenie spełnienia szeregu wymagań określonych przez PIDiPO dla firm odszkodowawczych. Z kolei operatywna działalność DRB w Izbie Gospodarczej stawia Spółkę DRB na jednym z pierwszych miejsc wśród firm odszkodowawczych w Polsce.

Przynależności Spółki do kluczowej organizacji biznesowej na rynku odszkodowań, to pozytywny sygnał dla jej klientów, kontrahentów i współpracowników. Dzięki temu mają oni gwarancję najwyżej jakości usług świadczonych przez DRB, a także rzetelności, bezpieczeństwa oraz profesjonalizmu.

Wraz z Zespołem PIDIPO, DRB m.in.:

  • wpłynęło na dynamiczny rozwój branży odszkodowawczej i jej profesjonalizacji,
  • wpłynęło na budowę świadomości prawnej, odszkodowawczej, ubezpieczeniowej polskiego społeczeństwa,
  • prawnie uregulowało wiele kwestii na rynku działalności kancelarii odszkodowawczych,
  • w imię dobra konsumentów wpłynęło na zidentyfikowanie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz klauzul abuzywnych,
  • wpłynęło na prawne sklasyfikowanie i zatwierdzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawodu „Doradcy ds. odszkodowań”,
  • wyegzekwowało względem zakładów ubezpieczeń jakości i legalizmu w postępowaniach likwidacyjnych,
  • zajęło się uregulowaniem wielu kwestii związanych z obsługą klienta, uczciwej reklamy oraz ustandaryzowania praktyk rynkowych.

Więcej na temat Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych można dowiedzieć się na stronie organizacji: www.pidipo.pl