Misja i Wartości

Wykorzystując zdobytą przez kilkanaście lat wiedzę i doświadczenie, Pracownicy DRB kierują się w swojej codziennej działalności wyznaczoną misją firmy oraz priorytetowymi wartościami, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Dzięki przyjętej misji i konsekwentnej działalności, DRB pomaga uzyskać należne odszkodowania dla swoich klientów, a także rozwiązać społeczny problem jakim jest niska świadomość społeczeństwa na temat przysługujących im praw oraz często trudności w dochodzeniu ich na własną rękę w kontaktach z ubezpieczycielami.

MISJA

„Po wypadku zmieniamy życie na lepsze”

WARTOŚCI

D – DBAŁOŚĆ
R – RZETELNOŚĆ
B – BEZPIECZEŃSTWO

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Pragniemy, by nasi klienci wiedzieli jak dociekać swoich praw w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dlatego chętnie służymy profesjonalnym doradztwem i specjalistyczną wiedzą, aby zwiększyć szanse naszych klientów na uzyskanie maksymalnej kwoty należnego im odszkodowania. Udzielamy im fachowej pomocy, uświadamiamy, jakie są ich prawa i informujemy na jakie zadośćuczynienie za poniesione szkody mogą liczyć.

WSPÓŁODCZUWANIE

W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim empatią. Naszym kluczowym celem jest udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, ale oprócz pomocy prawnej, udzielamy także wskazówek przy wyborze najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych. Dla nas każdy poszkodowany jest ważny, a każda sprawa wyjątkowa. Rozumiemy i szanujemy potrzeby naszych klientów, stąd zaufanie, którym codziennie nas obdarzają. Upewnia nas to w przekonaniu, że nasza działalność jest potrzebna i wartościowa.

REKOMENDOWANIE ETYCZNYCH DZIAŁAŃ

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych jak i potencjalnych klientów, zapewniamy im możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski. Nasi wykwalifikowani przedstawiciele rozpatrują każde zgłoszenie i reprezentują najwyższy poziom wiedzy w temacie odszkodowań, który podparty jest szacunkiem, rzetelnością i etyką w działaniu.

KODEKS ETYCZNY

Dbamy o to, by nasi pracownicy reprezentowali nie tylko najwyższy poziom wiedzy na temat odszkodowań, ale także wysoki poziom etyczny.

W myśl tych przymiotów w DRB został wprowadzony Kodeks Etyczny, który wspomaga i utrwala rozwój firmy na każdej płaszczyźnie biznesowej. Każdy pracownik i współpracownik przestrzega następujących zasad:

  1. Dba o wizerunek firmy i czuje się za nią odpowiedzialny.
  2. Klientów firmy traktuje po partnersku, a relacje z nimi opiera na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, uczciwości i empatii.
  3. Rzetelnie doradzając, dba o dobro klienta.
  4. Nie ujawnia i nie wykorzystuje informacji pozyskanych w związku z pracą.
  5. Unika sytuacji, w których interes osobisty będzie sprzeczny z interesem firmy.
  6. Działając na rynku stosuje zasadę fair play.
  7. Postępuje zawsze w sposób jawny i przejrzysty, zgodny z etyką i przepisami prawa.