Wspieramy

Centrum Odszkodowań DRB podejmuje aktywności w ramach szeroko pojętej działalności pozabiznesowej w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). DRB jako firma odpowiedzialna społecznie włącza się w życie lokalnych społeczności poprzez angażowanie się w regionalne inicjatywy, a także wspiera finansowo szczytne cele wpisane w strategię DRB.

Poniżej główne inicjatywy społeczne, które Centrum Odszkodowań DRB wsparło w realizacji.

Działania społecznie odpowiedzialne DRB

Zajęcia z arteterapii

Zajęcia z arteterapii

„Radość dzieci i młodzieży najcenniejsza”

„Radość dzieci i młodzieży najcenniejsza”

Paraolimpiada TPD i udział DRB

Paraolimpiada TPD i udział DRB

Plebiscyt Sportowy 2016

Plebiscyt Sportowy 2016

Warsztaty arteterapii z DRB

Warsztaty arteterapii z DRB

“Uśmiech pod Choinkę”

“Uśmiech pod Choinkę”

Teatralne Mikołajki dla dzieci

Teatralne Mikołajki dla dzieci

Dofinansowanie wyprawek szkolnych

Dofinansowanie wyprawek szkolnych