Wspieramy

Centrum Odszkodowań DRB podejmuje aktywności w ramach szeroko pojętej działalności pozabiznesowej w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). DRB jako firma odpowiedzialna społecznie włącza się w życie lokalnych społeczności poprzez angażowanie się w regionalne inicjatywy, a także wspiera finansowo szczytne cele wpisane w strategię DRB.

Poniżej główne inicjatywy społeczne, które Centrum Odszkodowań DRB wsparło w realizacji.

Działania społecznie odpowiedzialne DRB

DRB z dumą wspiera młodych filmowców

DRB z dumą wspiera młodych filmowców

Wyposażenie placu zabaw

Wyposażenie placu zabaw

Dzień Dziecka z DRB

Dzień Dziecka z DRB

Wyjazd integracyjno-edukacyjny dzieci i młodzieży

Wyjazd integracyjno-edukacyjny dzieci i młodzieży

Festyn „Razem dla Ciebie” dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Festyn „Razem dla Ciebie” dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Rozgrywki młodzieży w paitball dzięki wsparciu DRB

Rozgrywki młodzieży w paitball dzięki wsparciu DRB

Dofinansowanie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych

Partner Strategiczny III Charytatywnego Maratonu Zumby

Partner Strategiczny III Charytatywnego Maratonu Zumby