Wspieramy

Centrum Odszkodowań DRB podejmuje aktywności w ramach szeroko pojętej działalności pozabiznesowej w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). DRB jako firma odpowiedzialna społecznie włącza się w życie lokalnych społeczności poprzez angażowanie się w regionalne inicjatywy, a także wspiera finansowo szczytne cele wpisane w strategię DRB.

Poniżej główne inicjatywy społeczne, które Centrum Odszkodowań DRB wsparło w realizacji.

Działania społecznie odpowiedzialne DRB

Pomoc finansowa w rehabilitacji

Pomoc finansowa w rehabilitacji

DRB wsparło Bal Mistrzów Sportu

DRB wsparło Bal Mistrzów Sportu