Zespół

Tajemnicą sukcesu i największym kapitałem DRB są pracujący w niej ludzie.

DRB dba o to, by pracownicy reprezentowali nie tylko najwyższy poziom wiedzy na temat odszkodowań, ale także wysoki poziom etyczny. Wartościami, które są przez pracowników DRB cenione najwyżej to: uczciwość, rzetelność i szacunek dla ludzi, z którymi współpracują.

Pracownicy DRB to ludzie otwarci, wrażliwi na ludzką krzywdę i gotowi nieść pomoc, posiadający jednocześnie wysoki poziom przygotowania merytorycznego, które jest gwarantem kompetentnej obsługi.

W Centrum Odszkodowań | DRB | Sp. z o.o. sp.k. zatrudnieni są doświadczeni pracownicy, w tym także radcy prawni specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym i cywilnym, a w szczególności w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych. Każdorazowo są oni gotowi reprezentować klientów Spółki zarówno w postępowaniu pojednawczym przed towarzystwem ubezpieczeń, jak i w ewentualnym postępowaniu sądowym.