Utrata Bliskiej Osoby

Nasze wybrane zrealizowane sprawy:

 

Lublin - uzyskana kwota: 420 000 PLN
 • Uzyskana kwota: 420.000,00 zł dla najbliższej rodziny zmarłego, w tym:
  - 130.000 zł dla żony
  - 130 000 zł dla syna
  - 65 000 zł dla ojca
  - 65 000 zł dla matki
  - 30 000 zł dla siostry
 • Proponowana kwota: decyzja TU na kwotę: 215.000 zł, wynegocjowana dopłata w drodze ugody” 205.000,00 zł
 • Ubezpieczyciel: STU Ergo Hestia SA
 • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera
 • Data wypadku: 21.09.2011 R.

W dniu 21.09.2011 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniósł pasażer pojazdu kierowanego przez sprawcę zdarzenia. Do firmy Centrum Odszkodowań DRB zgłosiła się rodzina zmarłego: żona z dwoma synami oraz rodzice poszkodowanego. W następstwie podjętych działań przez Spółkę DRB, Towarzystwo Ubezpieczeń przyjęło odpowiedzialność za szkodę i wypłaciło zadośćuczynienie i odszkodowanie dla rodziny zmarłego w wysokości 215.000 zł. Następnie Spółka podjęła negocjacje z Ubezpieczycielem, mające na celu uzyskanie dopłaty świadczeń dla rodziny w drodze ugody pozasądowej.

Negocjacje z Towarzystwem zakończyły się dopłatą 205.000 zł dla uprawnionych.
Łącznie DRB uzyskało:

 • 260.000 zł dla najbliższej rodziny zmarłego
 • 130.000 zł dla rodziców poszkodowanego,
 • 30.000 zł dla siostry zmarłego.

- Przed nawiązaniem kontaktu z Centrum Odszkodowań DRB, Klienci nie mieli świadomości jakiej wysokości odszkodowania mogą się spodziewać. Pogodzili się ze śmiercią najbliższego członka rodziny, nie chcieli rozdrapywać ran w postępowaniu sądowym - tłumaczy Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB. - Skuteczne działania, które zakończyły się polubownym zamknięciem sprawy bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową, skutkowały ogromną wdzięcznością rodziny zmarłego i uniknięciem wielomiesięcznego procesu sądowego. Uzyskane kwoty pozwolą również rodzinie na zabezpieczenie ich przyszłości - podsumowuje Kierownik DRB.

Mysłowice - uzyskana kwota: 260 000 PLN
 • Uzyskana kwota: 260.000,00 zł dla czteroosobowej rodziny, pomniejszona o 50% przyczynienia
 • Proponowana kwota: pierwszą decyzją wypłacono 104.000 zł minus 50% przyczynienia, w drodze ugody uzyskano dopłatę: 156.000 zł pomniejszone o przyczynienie
 • Ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • Data wypadku: 02.10.1998 R.

W wyniku wypadku komunikacyjnego, do którego doszło w dniu 02.10.1998 r. śmierć poniosła pasażerka pojazdu, kierowanego przez nietrzeźwego sprawcę zdarzenia, który na prostym odcinku drogi zjechał na prawą stronę jezdni, po czym uderzył w drzewo. Do Spółki DRB zgłosiła się rodzina zmarłej.

Pomimo, iż zarówno zmarła pasażerka, jak i kierujący pojazdem znajdowali się pod wpływem alkoholu, a pasażerka zdecydowała się na jazdę z nietrzeźwym kierowcą, Centrum Odszkodowań DRB uzyskało dla rodziny zmarłej zadośćuczynienie w łącznej wysokości 260.000,00 zł, pomniejszone tylko o 50% przyczynienia. Warto przy tej okazji podkreślić, że na drodze polubownej Towarzystwa Ubezpieczeń często w takich przypadkach nie przyjmują odpowiedzialności za szkodę, odmawiając wypłaty odszkodowania, bądź uznają przyczynienie na poziomie 70-90 %. Należy również zaznaczyć, że na niekorzyść poszkodowanej wpływał dodatkowo fakt, że w chwili wypadku znajdowała się ona w zaawansowanej ciąży, pomimo czego spożywała alkohol. W tym przypadku było inaczej, bowiem profesjonalna argumentacja i indywidualne podejście do sprawy spowodowało, że DRB uzyskało bardzo wysokie odszkodowania dla rodziny zmarłej mimo skomplikowanej sprawy.

Białobrzegi Radomskie - uzyskana kwota: 75 000 PLN
 • uzyskana kwota: 75 000 PLNa
 • proponowana kwota: odmowa
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 24.12.1997 r.

Podczas wypadku komunikacyjnego, na miejscu śmierć poniósł mąż oraz ojciec naszych Klientek. Centrum Odszkodowań DRB wystapiło do Ubezpieczyciela z roszczeniami o przyznanie zadośćuczynienia (z art. 448 k.c. w zw. z art. 24 par. 1 k.c.) po śmierci osoby najbliższej – dla uprawionej żony oraz córki zmarłego.

Po zarejestrowaniu szkody przez TU zorganizowało dla Roszczących wywiady środowiskowe, po których zostały wydane stanowiska odmowne w kwestii przyznania jakiejkolwiek kwoty odszkodowania. Po przeanalizowaniu decyzji, DRB podjęło środki odwoławcze oraz negocjacje ugodowe, które zakończyły się pomyślnie. Po rozmowach toczących się z Ubezpieczycielem, DRB wynegocjowało na mocy podpisania ugody następujące kwoty:

 • dla żony: 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci najbliższej osoby, gdzie bezpośrednio po wypadku małżonka zmarłego otrzymała stosowne odszkodowanie w wysokości 25 000 zł;
 • dla córki: 25 000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci najbliższej osoby.

Łączna kwota wywalczona przez DRB to: 75 000 zł.

Wólka Majdańska - uzyskana kwota: 98 505,74 PLN
 • uzyskana kwota: 98 505,74 PLN
 • proponowana kwota: 15 000
 • ubezpieczyciel: Interrisk
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 05.09.2010 r.

Kierująca pojazdem osobowym nie udzielając pierwszeństwa przejazdu doprowadziła do zderzenia z prawidłowo poruszającym się autobusem. W wyniku przedmiotowego zdarzenia, 28-letnia pasażerka pojazdu osobowego poniosła śmierć na miejscu.

Ojciec zmarłej, z którą zamieszkiwał we wspólnym gospodarstwie domowym, zwrócił się do Ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia o wypłatę należnych świadczeń odszkodowawczych. TU przyznało naszemu Mocodawcy świadczenie w wysokości 15 000 zł, pomniejszając jednocześnie tę kwotę o 50% przyczynienia zmarłej do powstania szkody. Po otrzymaniu w/w decyzji nasz Klient zrezygnował z usług dotychczas reprezentującego go pełnomocnika i zwrócił się o pomoc do DRB.

W imieniu Klienta, Kancelaria Prawna DRB uznając nieadekwatność wypłaconego świadczenia do rozmiaru szkody, skierowała sprawę do Sądu. Sąd Okręgowy w Elblągu przychylił się do wniosku Kancelarii Prawnej DRB i nakazał Ubezpieczycielowi wypłatę na rzecz ojca tragicznie zmarłej kobiety kwotę 70 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 16 000 zł tytułem pogorszenia się sytuacji życiowej, jak również całkowitego zniesienia przyczynienia. Ponadto wypłacone Klientowi odsetki wyniosły 12 505,74 zł.

Łączna wywalczona przez Kancelarię Prawną DRB kwota tytułem zadośćuczynienia i z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej to 86 000 zł, a także dodatkowo 12 505,74 zł odsetek. Łączna wywalczona przez DRB kwota: 98 505,74 zł. Pozwany nie zgodził się z wyrokiem Sądu I instancji i wniósł apelacje, która została oddalona.

Kielce - uzyskana kwota: 695 568,97 PLN
 • uzyskana kwota: 695 568,97 PLN
 • ubezpieczyciel: Warta
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 26.09.2009 r.

W Kielcach doszło do wypadku, podczas którego 33-letnia poszkodowana została potrącona przez samochód. Poszkodowana była leczona w szpitalu, jednak na skutek doznanych obrażeń zmarła. W chwili śmierci poszkodowana była od 9 lat mężatką, była również matką czwórki niepełnoletnich dzieci w wieku: 8, 6, 5 lat oraz 9-miesięcznego niemowlaka. Małżonek tragicznie zmarłej zgłosił wniosek o wypłatę zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia: TuiR Warta S.A, który wypłacił na rzecz każdego członka rodziny zaledwie po 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 10 000 zł tytułem odszkodowania. Poszkodowany nawiązał współpracę z Centrum Odszkodowań DRB, które skierowało sprawę do sądu.

W wyniku działań pełnomocnika, Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził na rzecz każdego z powodów dodatkowe kwoty po 60 000 zł, w tym po 32 000 zł odszkodowania i 28 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Łącznie dla całej rodziny przyznano 300 000 zł, uwzględniając 20% przyczynienie się poszkodowanej do zaistniałej szkody.

Na skutek apelacji pełnomocnika powodów, Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił Wyrok Sądu I instancji i zasądził łącznie: 107 000 zł dla małżonka zmarłej tragicznie, w tym: 75 000 zł zadośćuczynienia i 32 000 zł odszkodowania oraz po 91 000 zł zadośćuczynienia, a także 32 000 zł odszkodowania dla każdego z czwórki małoletnich dzieci. W sumie 123 000,00 zł dla każdego z dzieci.

Łącznie zasądzona kwota dla całej rodziny z tytułu zadośćuczynienia wyniosła 599 000 zł oraz dodatkowo 96 568,97 zł odsetek ustawowych, wobec wypłaconych łącznie 60 000 zł przez ubezpieczyciela w trakcie likwidacji szkody. Wyrok jest prawomocny.

Ciarka – Bąków - uzyskana kwota: 250 000 PLN
 • uzyskana kwota: 250 000 PLN
 • ubezpieczyciel: Uniqa
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 11.11.2011 r.

W dniu 11 październik 2011 r. w miejscowości Ciarka – Bąków doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Pasażer pojazdu, który zginął w wyniku wypadku pozostawił małżonkę, dwóch synów w wieku 9 i 5 lat, brata prowadzącego oddzielne gospodarstwo domowe oraz ojca.

Poszkodowana rodzina zwróciła się do naszej spółki o pomoc w pozyskaniu odszkodowania. Ubezpieczyciel dzięki wielopoziomowym i niezwykle zaawansowanym działaniom naszej Spółki już w pierwszej decyzji uznaniowej spełnił świadczenie odszkodowawcze w kwocie 250 000 zł. Jako pełnomocnik poszkodowanej rodziny Nasza Spółka podejmie dalsze działania odwoławcze, które doprowadzą do wypłaty świadczenia adekwatnego do doznanej w wyniku wypadku starty najbliższego członka rodziny. W przypadku negatywnej decyzji Ubezpieczyciela będziemy reprezentować interesy naszych Mocodawców na drodze sądowej.

Lódź - uzyskana kwota: 70 000 PLN
 • uzyskana kwota: 70 000 PLN
 • ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 05.05.2011 r.

W dniu 05.05.2011 r. w Łodzi kierujący samochodem osobowym marki Fiat nie zachował należytej odległości pomiędzy poprzedzającym go autem marki VW, w wyniku czego sprawca zepchnął pojazd marki VW na przeciwny pas ruchu co spowodowało zderzenie pojazdu marki VW z pojazdem ciężarowym marki Scania. W wyniki zderzenia kierowca pojazdu marki VW zmarł na skutek wielonarządowych obrażeń.

Żona oraz dorosłe dzieci zmarłego zwróciły się do spółki Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy z prośbą o pomoc w dochodzeniu odszkodowania za śmierć męża, ojca i dziadka. Po zebraniu dokumentacji i przeprowadzeniu analizy akt szkody ubezpieczyciel wypłacił w drodze decyzji 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 10 000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania dla żony, a dla córki i syna wypłacono po 15 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Zrefundowano koszty pogrzebu w kwocie 11 044,18 zł. Pomimo bardzo bliskich relacji wnuków z dziadkiem Towarzystwo Ubezpieczeniowe oddaliło roszczenie z tytułu zadośćuczynienia dla wnuków zmarłego. W chwili obecnej trwają negocjacje ugodowe w sprawie żony oraz dzieci natomiast sprawy wnuków mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego.

Malmo, Szwecja - uzyskana kwota: 90 000 PLN
 • uzyskana kwota: 90 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 13.03.2005 r.

W dniu 13.03.2005 r. na terenie Szwecji doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginął młody mężczyzna. Poszkodowany mieszkał razem z rodzicami, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Syn w dużym stopniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Pojazd sprawcy zdarzenia był ubezpieczony w Polsce.

Centrum Odszkodowań DRB dokonało zgłoszenia szkody w imieniu rodziców poszkodowanego. Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności ze względu na to, iż nie udało się jednoznacznie ustalić, który z uczestników zdarzenia kierował pojazdem w momencie wypadku. Istniało więc podejrzenie, iż to syn naszych Klientów mógł być kierowcą i tym samym sprawcą zdarzenia.

W toku negocjacji z ubezpieczycielem doprowadzono do przyjęcia odpowiedzialności i ugodowego zakończenia postępowania poprzez wypłatę na rzecz każdego z rodziców kwoty 40 000 zł tytułem stosownego odszkodowania. Łączna kwota pozyskanego odszkodowania to 80 000 zł.

Szczytno - uzyskana kwota: 35 000 PLN (sprawa skierowana na drogę sądową)
 • uzyskana kwota: 35 000 PLN (sprawa skierowana na drogę sądową)
 • ubezpieczyciel: Uniqa
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon
 • data zdarzenia: 11.12.2009 r.

W miejscowości Szczytno doszło do śmiertelnego potrącenia starszej kobiet przechodzącej przez oznakowane przejście. W imieniu 40-letniego syna poszkodowanej, prowadzącego z matką wspólne gospodarstwo domowe, zwróciliśmy się do ubezpieczyciela o przyznanie na rzecz naszego Klienta zadośćuczynienia oraz odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

Ubezpieczyciel przyznał łącznie kwotę 30 000 zł. Następnie, w odpowiedzi na wniesione odwołanie dokonano dopłaty 5 000 zł. Ponieważ dalsze negocjacje ugodowe nie przyniosły porozumienia sprawę skierowano do sądu.

 

Holandia - uzyskana kwota: 323 000 PLN
 • uzyskana kwota: 323 000 PLN
 • proponowana kwota: po 5 000 PLN (dla każdego uprawnionego)
 • ubezpieczyciel: Reaal Verzekeringen
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon kierującego pojazdem
 • data zdarzenia: 11.07.2007 r.

W dniu 11.VII.2007 r. w miejscowości Andijk (Holandia) miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniósł 33 letni mężczyzna. Sprawca szkody kierujący pojazdem marki Ford posiadał ubezpieczenie w holenderskim towarzystwie ubezpieczeń. Żona zmarłego mężczyzny zwróciła się do Centrum Odszkodowań DRB o pomoc w pozyskaniu świadczeń dla siebie oraz swoich dwóch małoletnich synów.

Po przedłożeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu negocjacji za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski, holenderski ubezpieczyciel wypłacił w ramach ugody kwotę 55 000 zł wdowie oraz po 35 000 zł dwóm synom zmarłego. Dalsze działania prawników naszej Spółki DRB doprowadziły do przyznania małoletnim synom zmarłego skapitalizowanych rent alimentacyjnych w łącznej kwocie 198.000 zł (po 99 000 zł dla każdego syna). Przyznane świadczenia uwzględniają 50% przyczynienia się Poszkodowanego do szkody.

Irlandia - uzyskana kwota: 50 000 € i 36 338,40 PLN
 • uzyskana kwota: 50 000 € i 36 338,40 PLN
 • ubezpieczyciel: Quin Direct Insurance
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon pasażerów samochodu os.
 • data zdarzenia: 31.07.2010 r.

W dniu 31.07.2010 r., na terenie Irlandii – Quay Road, Knockbrendan, Hrabstwo Mayo, miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniosły matka i nastoletnia córka. Sprawca szkody stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, a następnie dachował. Obie Poszkodowane były pasażerkami w/w pojazdu.

Mąż i ojciec zmarłych zwrócił się do Centrum Odszkodowań DRB z prośbą o pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń. Spółka DRB zgłosiła szkodę do korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela, jakim w Polsce jest STU Ergo Hestia S.A. o przyznanie należnych naszemu Klientowi świadczeń zgodnie z prawem irlandzkim. Po przeprowadzeniu likwidacji szkody ubezpieczyciel zgodził się na ugodowe zakończenie sprawy poprzez wypłatę 50.000 € tytułem wszelkich świadczeń, w które weszły: 25.000 € tytułem należnych świadczeń po śmierci żony oraz 25.000 € tytułem należnych świadczeń po śmierci córki. Dalsze negocjacje prowadzone przez pracowników DRB doprowadziły do zwiększenia ugody o kwotę 36.338,40 zł tytułem kosztów pogrzebu oraz postawienia pomników dla zmarłych.

Janów - uzyskana kwota: 90 000 PLN
 • uzyskana kwota: 90 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny - śmierć pasażera pojazdu
 • data zdarzenia: 11.12.2009 r.

W dniu 11 grudnia 2009 r. w miejscowości Janów doszło do wypadku komunikacyjnego w wyniku którego zginął pasażer podróżujący w samochodzie sprawcy zdarzenia. Małżonka poszkodowanego oczekiwała pomocy w dochodzeniu odszkodowania za śmierć męża. W imieniu Klientki wystąpiliśmy do ubezpieczyciela z roszczeniem o przyznanie na rzecz naszej klientki kwoty 70 000 zŁ tytułem stosownego odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci męża oraz 70 000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Decyzją uznaniową ubezpieczyciel przyznał na rzecz uprawnionej kwotę 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 25 000 zł tytułem odszkodowania. W toku negocjacji ustalono następujące warunki ugody: 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 40 000 zł. tytułem odszkodowania. Ponadto ubezpieczyciel zrefundował koszty pogrzebu oraz pomnika.

Warszawa - uzyskana kwota: 60 000 PLN
 • uzyskana kwota: 60 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny - śmiertelny
 • data zdarzenia: 30.08.2010 r.

W dniu 30.08.2010 r. w Warszawie doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła piesza – 18 letnia dziewczyna. Matka poszkodowanej, ze względu na zły stan emocjonalny, zmuszona była przez kilka miesięcy po wypadku korzystać z pomocy psychologa. Po zakończeniu leczenia zdecydowała się dochodzić odszkodowania za śmierć córki. Klientka zgłosiła się do Centrum Odszkodowań DRB i w jej imieniu wystąpiliśmy między innymi z roszczeniem o przyznanie zadośćuczynienia w wysokości 200 000 zł. Ubezpieczyciel decyzją uznaniową przyznał zadośćuczynienie w wysokości 60 000 zł. Ponieważ negocjacje ugodowe nie doprowadziły do porozumienia sprawa został skierowana na drogę sądową.

Jelenia Góra - uzyskana kwota: 155 000 PLN
 • uzyskana kwota: 155 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera
 • data zdarzenia: 25.03.2010 r.

W dniu 25 marca 2010 r., w Jeleniej Górze, kierujący samochodem osobowym marki Mercedes nie zachował szczególnej ostrożności w ruchu drogowym, wymusił pierwszeństwo i uderzył w pojazd, którego pasażerka w skutek poniesionych obrażeń ciała zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Rodzina tragicznie zmarłej pasażerki (mąż i dwie dorosłe córki) zwróciła się do Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy z prośbą o pomoc w uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Po zebraniu dokumentacji roszczenia zostały wniesione do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku – PZU S.A.

Wystosowane przez pełnomocnika argumenty doprowadziły do zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie. Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić Uprawnionym tytułem stosownego odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej:

 • dla męża zmarłej – 35.000 zł
 • dla córki zmarłej – 25.000 zł,
 • dla córki zmarłej – 5.000,00 zł

oraz tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z art. 446 § 4 k.c.:

 • dla męża zmarłej – 40.000 zł
 • zadośćuczynienie dla córek zmarłej – po 25.000 zł
Iwonicz - uzyskana kwota: 108 000 PLN
 • uzyskana kwota: 108 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera
 • data zdarzenia: 10.07.2005 r.

W dniu 10.07.2005 r. w Iwoniczu kierujący samochodem osobowym marki Audi na skutek niezachowania należytej ostrożności stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem w następstwie czego zjechał ze swojego pasa ruchu do przydrożnego rowu, po czym uderzył w betonowy mostek. Pasażerka w/w pojazdu, żona sprawcy wypadku, poniosła śmierć na miejscu.

Sprawca wypadku zwrócił się do Spółki Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy z prośbą o pomoc w dochodzeniu odszkodowania dla swoich małoletnich synów z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci matki.

Po zebraniu dokumentacji i przeprowadzeniu negocjacji, ubezpieczyciel uznał zasadność roszczenia wniesionego przez pełnomocnika i wypłacił w drodze decyzji po 50.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla każdego z synów oraz zrefundował koszt zakupu nagrobka granitowego dla zmarłej w kwocie 8.000 zł. W chwili obecnej trwa postępowanie mające na celu ustalenie dla małoletnich dzieci prawa do renty alimentacyjnej.

Żarki Średnie - uzyskana kwota: 98 497 PLN
 • uzyskana kwota: 98 497 PLN
 • proponowana kwota: 6 874 PLN
 • ubezpieczyciel: LINK 4 S.A.
 • typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny - zgon poszkodowanego
 • data zdarzenia: 26.05.2006

Pośrednio poszkodowani: wdowa oraz dwójka dzieci w wieku szkolnym.

Ubezpieczyciel w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego uznał, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny i odmówił zapłaty stosownych odszkodowań. Przyznał natomiast tytułem refundacji kosztów pogrzebu kwotę 6.874 zł

Z tego też powodu szkoda została skierowana przez prawników Centrum Odszkodowań DRB na drogę postępowania sądowego.

W ramach prowadzonego postępowania przed sądem udowodniliśmy, iż w związku ze śmiercią żywiciela rodziny doszło do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny.

Sąd przychylił się do naszych argumentów i przyznał:

 • 20.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla wdowy,
 • 60.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla dzieci,
 • 10.634 zł tytułem odsetek za zwłokę w spełnieniu świadczenia,
 • 989 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Autostrada federalna A2 w kierunku Dortmundu - uzyskana kwota: 96 304,53 PLN
 • uzyskana kwota: 96 304,53 PLN i 300 PLN/mies. renty alimentacyjnej
 • proponowana kwota: 70 000 PLN
 • ubezpieczyciel: TU ERGO HESTIA SA
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - zgon poszkodowanej
 • data zdarzenia: 06.09.2006 r.

W dniu 06.09.2006 r. na drodze nr A2, w okolicach miejscowości Pohle, na terenie Niemiec, poszkodowana w wypadku komunikacyjnym została pasażerka samochodu marki Mercedes Sprinter. W początkowym etapie likwidacyjnym Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A. pomimo upływu 30 dni od zgłoszenia szkody, nie odpowiadało na złożone w imieniu poszkodowanej roszczenia – listopad 2006. Po wystosowaniu skarg do Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Zarządu ERGO HESTIA SA otrzymaliśmy propozycję zawarcia ugody w sprawie. Ubezpieczyciel zaproponował wypłatę łącznie 40.000 zł dla rodziców poszkodowanej oraz 30.000 zł dla syna poszkodowanej, odmawiając jednocześnie zapłaty renty alimentacyjnej dla małoletniego. W ocenie referatu prawnego Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy proponowane kwoty zostały zaniżone. Po przeprowadzeniu negocjacji oraz zebraniu dodatkowego materiału dowodowego uzyskaliśmy dla naszych Klientów następujące świadczenia:

 • po 25.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla rodziców zmarłej,
 • 40.000 zł tytułem stosownego odszkodowania
 • 300 zł miesięcznie tytułem renty alimentacyjnej dla małoletniego syna poszkodowanej,
 • 6.304,53 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu.

W chwili obecnej oczekujemy na stanowisko w sprawie zwrotu kosztów zakupu nagrobka granitowego dla zmarłej.

Podmaleniec - uzyskana kwota: 87 277 PLN
 • uzyskana kwota: 87 277 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - zgon poszkodowanej
 • data zdarzenia: 07.06.2007 r.

W dniu 07.06.2007 r. w miejscowości Podmaleniec w woj. Świętokrzyskim miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Kierujący samochodem marki Peugot przekraczając dopuszczalną na terenie zabudowanym prędkość o 41 km/h doprowadził do zderzenia z jadącym i z przeciwka rowerem, którym poruszał się małoletni syn naszych Klientów. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z opinią biegłego z zakresu techniki samochodowej zasadniczą przyczyną wypadku było zjechanie poszkodowanego na lewy pas ruchu bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód.

Pośrednio poszkodowani: rodzice małoletniego.

W ramach prowadzonego za pośrednictwem prawników Centrum Odszkodowań DRB postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność i przyznał stosowne odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziców w przyszłości w kwocie:

 • 50.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla rodziców,
 • 37.277 zł tytułem refundacji kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka.

Na uwagę zasługuje fakt, iż ustalone kwoty na skutek prowadzonych przez prawników naszej spółki negocjacji z ubezpieczycielem zostały pomniejszone jedynie o 30 % przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Lublin - uzyskana kwota: 179 810,00 PLN
 • uzyskana kwota: 179 810,00 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - zgon poszkodowanej
 • data zdarzenia: 15.07.2007 r.

W dniu 15.07.2007 r. miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Kierujący samochodem marki Audi na skutek prowadzenia pojazdu z nadmierną prędkością i nie zachowania należytej ostrożności śmiertelnie potrącił przechodzącego przez jezdnię pieszego. Wskazać w tym miejscu także należy, iż poszkodowany w chwili wypadku znajdował się w stanie upojenia alkoholowego (2,90 promila alkoholu etylowego we krwi), a ponadto zgodnie z opinią biegłego jego wtargnięcie na jezdnię przed nadjeżdżający samochód było bezpośrednią przyczyną wypadku.

Pośrednio poszkodowani: żona oraz cztery małoletnie córki.

W ramach prowadzonego za pośrednictwem prawników Centrum Odszkodowań DRB postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność i przyznał stosowne odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny:

 • 35.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla wdowy,
 • 140.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla córek
 • 4.810 zł tytułem refundacji kosztów pogrzebu.

Łaziska - uzyskana kwota: 125 000,00 PLN
 • uzyskana kwota: 125 000,00 PLN
 • ubezpieczyciel: UNIQA S.A
 • typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny – potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym
 • data zdarzenia: 14.12.2009 r.

W dniu 14 grudnia 2009 r. w miejscowości Łaziska, miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniósł ojciec i dziadek naszych Klientów.

Rodzina Poszkodowanego zwróciła się do Centrum Odszkodowań DRB z prośbą o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej. Po zebraniu i skompletowaniu dokumentacji zostały wniesione roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku – UNIQA S.A.

Pierwotnie ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za zdarzenie w 70 % uznając, iż pieszy przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody. Natychmiastowa reakcja prawników Spółki DRB doprowadziła do przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzialności za skutki zdarzenia w 100 % i tym samym wypłaty na rzecz każdego z czterech synów po 20.000 zł zadośćuczynienia i po 9.000 zł na rzecz każdego z wnuków (pięciu wnuków).

Centrum Odszkodowań DRB uzyskało łącznie dla rodziny sumę 125 000 PLN.