Obsługa Szkód

Oferta DRB dla sektora biznesu skierowana jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność zarówno w formie spółek prawa handlowego, jak spółki cywilnej oraz działalności gospodarczej osób fizycznych, a także i dużych korporacji.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze spraw odszkodowawczych oraz znakomitej znajomości przepisów prawa ubezpieczeniowego i warunków oferowanych na rynku ubezpieczeń potrafimy sprawnie i skutecznie zlikwidować każdą szkodę, jaka może wystąpić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dzięki profesjonalnemu zespołowi specjalistów, jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa zarówno na etapie przedsądowym, jak i pomóc ubiegać się o odszkodowanie na etapie sądowym.

Warto pamiętać, że we wszystkich firmach istnieje podwyższone ryzyko wypadków. Ponadto w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach, gdzie mamy do czynienia z zespołem handlowców i flotą samochodów często dochodzi do zdarzeń drogowych. W większości przypadków poszkodowanymi są pracownicy, którzy poruszają się samochodami firmowymi. Na skutek zdarzenia drogowego, poszkodowany handlowiec lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, której niezbędny do tego jest samochód pozostaje na długi czas unieruchomiona. Tym samym firma może utracić swoją płynność, a tym samym może przełożyć się to na jej niższą efektywność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sfery biznesowej nasza firma DRB świadczy także usługi z myślą właśnie o przedsiębiorcach.

W zakresie usług DRB oferuje:

Szkody z OC działalności firmy, OC produktu

Z działalnością każdej firmy, niezależnie od jej rodzaju, nierozerwalnie związane jest ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W związku z tym polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na dochodzeniu odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (szkody budowlane, szkody w maszynach takich jak koparki, wózki widłowe, kombajny, szkody w samochodach i motocyklach),
 • polegające na uszkodzeniu ciała lub śmierci osoby trzeciej,
 • polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązana.

Odszkodowania za szkody z OC przewoźnika krajowego (cargo), międzynarodowego, spedytora, kabotażowe.
Dochodzenie odszkodowania za szkody:

 • kradzieży ładunku,
 • uszkodzenia ładunku podczas przewozu,
 • uszkodzenia ładunku podczas zdarzenia drogowego.

Nasze działania, mające na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody. Podejmujemy się również prowadzenia bezpłatnej procedury odwoławczej przed ubezpieczycielem lub organami nadzoru finansowego.

Odszkodowanie za szkodę w mieniu firmy

Jeżeli mienie Państwa firmy uległo uszkodzeniu, a polisa obejmuje dany zakres ochrony, wówczas w imieniu Klienta możemy ubiegać się o odszkodowanie za szkody w wyniku:

 • pożaru, zalania, wiatru bądź innego zdarzenia losowego,
 • kradzieży,
 • działania lub zaniechania osoby trzeciej,
 • działania lub zaniechania Państwa pracownika.

Oferujemy poprowadzenie w Państwa imieniu kompleksowej likwidacji szkody przed firmą ubezpieczeniową.
W powyżej wyszczególnionych przypadkach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest z właściwej polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.

Dodatkowo wspieramy naszych Klientów w zakresie obsługi zdarzeń, dotyczących:

 • uszkodzenia pojazdu (szkoda częściowa i całkowita),
 • szkód osobowych związanych z przewozem osób.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnemu zespołowi specjalistów DRB jesteśmy w stanie wspomóc proces likwidacji Państwa szkody i wynegocjować optymalne świadczenia dla osób i podmiotów poszkodowanych. Z uwagi na kompleksowość świadczonych przez nas usług pomagamy na każdym etapie sprawy.