Odmowa wypłaty odszkodowania

Każdy z nas może spotkać się z sytuacją, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania lub zupełnie niesłusznie zaniży jego wysokość. W takiej sytuacji najlepiej spróbować ponownie porozmawiać z ubezpieczycielem – jeśli taka próba zakończy się bezowocnie, zawsze istnieje inna droga dochodzenia swoich praw – radzi ekspert Centrum Odszkodowań DRB Joanna Kostyszyn.

sroda_porada

Z pewnością na samym początku należy jeszcze raz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Warto także dołączyć dodatkową dokumentację (jeśli ją posiadamy), która mogłaby lepiej zobrazować wysokość szkody lub zakres krzywdy, jakiej doznaliśmy na skutek zdarzenia.

Co zrobić jeśli odwołanie – nawet wsparte nowymi dowodami – nie będzie skuteczne? Warto wówczas powierzyć sprawę specjalistom, którzy dzięki doświadczeniu i znajomości rynku oszacują kwotę odszkodowania na jaką może liczyć poszkodowany i pomogą dochodzić jej na drodze sądowej. Eksperci zapewnią ponadto pomoc adwokata lub radcy prawnego, który w razie konieczności będzie reprezentować klienta przed sądem, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.

Jeśli firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania lub uważasz, że zaniżyła jego wysokość – zgłoś się do nas! >>Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie ... więcejWyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000528494), adres: ul. Rataja 28, 59-220 Legnica w celu udzielenia mi odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.
1
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie ... więcejWyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym, w celach marketingowych., Niniejsza zgoda obejmujeącą zgodę na przesyłanie mi informacji drogą telefoniczną lub pocztową (tradycyjną oraz elektroniczną) przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000528494), adres: ul. Rataja 28, 59-220 Legnica, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 r. POZ. 922), a od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) [zwane dalej: "RODO"], także zgodnie z RODO.
1
Wyrażam zgodę na przesyłanie ... więcejWyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Rataja 28, 59-220 Legnica zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
1
Wyrażam zgodę na używanie ... więcejWyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).

Zapoznaj się z Polityką prywatności (link)