Odpowiedzialność za wypadek w szkole

Wypadek dziecka w szkole? O czym należy pamiętać? Jakie kroki podjąć w celu uzyskania należnego odszkodowania? Na łamach Gazety Ubezpieczeniowej radzi ekspert Centrum Odszkodowań DRB.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, obowiązkiem każdej placówki jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Osoby zatrudnione przez dyrekcję zobowiązane są do sprawowania nadzoru oraz opieki nad dziećmi w trakcie lekcji, przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez placówkę  – zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Więcej na temat wypadków w szkole i należnych świadczeń można przeczytać na łamach Gazety Ubezpieczeniowej, w której radzi ekspert Centrum Odszkodowań DRB – tutaj >>