Odszkodowanie po wypadku w szkole

Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazuje, że w roku szkolnym 2015/2016 tylko w szkołach podstawowych na terenie kraju doszło do ponad 30 000 wypadków. Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z praw i odszkodowań, które im przysługują po wypadku dziecka, czy to na terenie szkoły, czy podczas klasowej wycieczki. W liceum ogólnokształcącym było ich około 5 000, natomiast w przedszkolach ponad 2 000. Ogółem, tylko w ubiegłym roku szkolnym poszkodowanych zostało ponad 65 000 dzieci. Dane te są alarmujące, ponieważ z roku na rok statystyki są coraz wyższe.

ekspert_DRB_wypadek_w_szkole_dziecka_uzyskanie_odszkodowania

Poza zapewnieniem przesz placówkę odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny nauczania, dyrektorzy szkół coraz częściej proponują rodzicom dodatkowe ubezpieczenie NNW. Składka za cały rok szkolny wynosi średnio około 50 złotych na ucznia. Nie zwalnia to jednak placówki edukacyjnej
z odpowiedzialności za wypadek.

Odpowiedzialność placówki edukacyjnej

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, obowiązkiem każdej placówki jest zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Osoby zatrudnione przez dyrekcję zobowiązane
są do sprawowania nadzoru oraz opieki nad dziećmi w trakcie lekcji, przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez placówkę  – zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

wypadek w szkole_odszkodowanie

– Taka sama odpowiedzialność dotyczy także placówki oświatowej podczas szkolnych wyjazdów,
jak np. zielonej szkoły – tłumaczy Sylwia Kruk  ekspert Centrum Odszkodowań DRB. – Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do sprawowania opieki nad dziećmi 24 godziny na dobę. Podmiotem, który odpowiada za wypadek ucznia jest zawsze organ prowadzący szkołę, bez względu na to czy jest to zwykły dzień zajęć dziecka, czy wycieczka – dodaje Sylwia Kruk z Centrum Odszkodowań DRB.

Zgodnie z ustawą, to na organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za powstałą szkodę na zdrowiu dziecka. Dotyczy to zarówno szkół państwowych, jak niepublicznych oraz prywatnych.

– Należy pamiętać, iż placówka edukacyjna nie zawsze ponosi odpowiedzialności za wypadek dziecka,
np. jeżeli doszło do niego poza godzinami zajęć szkolnych oraz dodatkowych ucznia. To znaczy, gdy uczeń nie podlegał opiece nauczyciela, a na terenie szkoły pozostał dobrowolnie – podsumowuje ekspert Centrum Odszkodowań DRB.

Dodatkowe ubezpieczenie NNW

Powszechną wśród placówek edukacyjnych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego jest informacja
o ubezpieczeniu NNW oferowanym przez firmę zewnętrzną. Warto zwrócić uwagę na jego zakres oraz sumę ubezpieczenia. Ubezpieczenia dla uczniów muszą działać na przejrzystych i zrozumiałych warunkach. Innymi słowy, firma ubezpieczeniowa powinna jasno poinformować rodziców, co jest w zakresie danej polisy za oferowaną składkę.

Po wypadku

– Każda placówka edukacyjna oraz jej pracownicy mają obowiązek zapewnienia pomocy poszkodowanemu uczniowi – tłumaczy Sylwia Kruk z Centrum Odszkodowań DRB. – Poza tym, muszą niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić pogotowie ratunkowe oraz wezwać rodziców – dodaje ekspert DRB.

W momencie, gdy dziecko ulegnie poważnemu wypadkowi, dyrektor placówki edukacyjnej zobowiązany jest do powołania zespołu powypadkowego. Obowiązkiem powołanego zespołu jest m.in. sporządzenie protokołu, przeprowadzenie postępowania sprawdzającego oraz dokumentacji związanej z wypadkiem.

Pomoc prawna

Uzyskanie odszkodowania po wypadku w placówce edukacyjnej, niezależnie od tego czy był on na jej terenie, czy podczas wycieczki szkolnej to często trudny i czasochłonny proces. W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych. Pracownicy kancelarii mają nie tylko doświadczenie i znajomość rynku, lecz przede wszystkim potrafią ocenić, na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowane dziecko. Uczestniczą w tym procesie
od samego początku – od zgłoszenia i udokumentowania roszczeń, po negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli zajdzie potrzeba reprezentują także rodzica przed sądem
w procesie cywilnym przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.