Odszkodowanie za wypadek na stoku narciarskim

Pani Katarzyna* podczas zjazdu na nartach we Francji została uderzona przez innego uczestnika wyjazdu, który zjeżdżał na desce snowboardowej. O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania Pani Katarzyna zwróciła się do pracowników Centrum Odszkodowań DRB. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty, a DRB w krótkim czasie uzyskało dla Klientki 6 tysięcy.

W efekcie zdarzenia Klientka doznała urazu głowy, który nie pozostawił trwałych następstw oraz złamania kości nadgarstka lewej ręki, bez przemieszczenia, leczonego zachowawczo.
Sprawa została zgłoszona do TU w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego – Polisę Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych.
Początkowo ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną przyjęcia odpowiedzialności za wypadek i wypłaty zadośćuczynienia. Dzięki pracy specjalistów Centrum Odszkodowań DRB i odwołaniu się od decyzji Ubezpieczyciel podjął negocjacje ugodowe, które zakończyły się zawarciem ugody na łączną kwotę 6.000 zł dla naszej Klientki.

* dane osobowe zostały zmienione na użytek artykułu