Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jak postępować, gdy np. w zakładzie krawieckim zdarzy się wypadek przy maszynie do szycia?

W związku z wypadkiem przy pracy należy się jednorazowe odszkodowanie wypłacone przez ZUS. Odszkodowanie jest wypłacane przez ZUS w przypadku gdy pracownik dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Chcąc ubiegać się o odszkodowanie, należy złożyć do ZUS: wniosek o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i przyznanie jednorazowego odszkodowania, zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaniem zakończenia leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie (druk N-9) (ew. inna dokumentacja medyczna) oraz protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku (ew. zeznania świadków wypadku). Po przeanalizowaniu złożonej przez pracownika dokumentacji i opinii lekarza orzecznika, ZUS podejmie decyzję co do wypłaty odszkodowania. W przypadku, gdy wypadek miał miejsce z winy pracodawcy, pracownik może starać się o uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę bezpośrednio od pracodawcy.

porada DRB_Radca prawny

Radzi: Bartosz Kozak, Radca Prawny Kancelarii Radców Prawnych DRB