Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem

Zostałeś zarażony gronkowcem w szpitalu?

Za niedogodności związane z długotrwałym leczeniem w takim przypadku należy się zadośćuczynienie:

Możliwe są DWIE DROGI złożenia wniosku o odszkodowanie:

1. Jeżeli od popełnienia błędu medycznego nie minął rok:

  • roszczenia należy kierować do Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Błędach Medycznych;
  • wniosek może złożyć poszkodowany pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel;
  • wniosek składamy w tym województwie, na którego terenie działa szpital gdzie doszło do popełnienia błędu medycznego;
  • wniosek musi zawierać dane pacjenta, adres szpitala gdzie zdarzył się błąd medyczny, opis błędu medycznego (w tym przypadku zarażenie gronkowcem) oraz informację, jakiego domagamy się odszkodowania;
  • do wniosku musi być dodatkowo załączona dokumentacja medyczna z placówki medycznej gdzie zdarzył się błąd medyczny, jak również dokumentacja z kontynuacji leczenia.

2. Jeśli okres od popełnienia błędu medycznego jest dłuższy niż jeden rok:

  • roszczenia kierujemy bezpośrednio do placówki medycznej gdzie doszło do zarażenia lub bezpośrednio do jego ubezpieczyciela;
  • dokumenty, które składamy są analogiczne, jak w przypadku składania wniosku do komisji.

błąd medyczny_zarażenie gronkowcem

W przypadku zaistniałego zdarzenia lub ewentualnych pytań nasi pracownicy służą pomocą! INFOLINIA | 544 14 14 14,   E | biuro@drb.pl