PIDIPO o sprawach klientów DRB

Na stronie internetowej Polskiej Izby Pośredników i Doradców Odszkodowawczych od lipca 2014 r. będą pojawiały się studia przypadków dotyczące spraw prowadzonych przez spółkę DRB Centrum Odszkodowań. Dzięki temu nasi klienci będą mieli okazję zapoznać się z dokładnymi opisami sytuacji, z którymi zgłaszają się do nas poszkodowani.

Studia przypadków to idealne potwierdzenie skuteczności spółek DRB w procesie dochodzenia odszkodowań. Współpracując w tym zakresie z Polską Izbą Pośredników i Doradców Odszkodowawczych, kancelaria DRB Centrum Odszkodowań wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie by zwiększać świadomość ubezpieczeniową społeczeństwa i pełnić rolę profesjonalnego rzecznika osób poszkodowanych w wypadkach. Rozumiejąc i szanując potrzeby naszych klientów, prezentacja naszych spraw umożliwi im przede wszystkim analizę możliwości naszej firmy.

Zobacz również: