PIDIPO wybrała władze II kadencji

19 maja 2014 r. we Wrocławiu miało miejsce spotkanie delegatów Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, podczas którego odbyły się wybory władz organizacji na drugą kadencję. Zgromadzeni członkowie funkcje wiceprezesa zarządu ponownie powierzyli Krzysztofowi Dribczakowi, który na co dzień reprezentuje spółkę DRB.

Podczas spotkania członkowie PIDIPO mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi działaniami organizacji, skierowanymi do towarzystw ubezpieczeniowych i kancelarii odszkodowawczych, wśród których m.in. istotną kwestią jest budowanie pozytywnego wizerunku PIDIPO oraz aktywne upowszechnianie przynależności do Izby. Dodatkowo został podkreślony fakt, że na chwilę obecną członkowie Izby biorą czynny udział w ogólnopolskich dyskusjach dotyczących regulacji prawnych w branży odszkodowawczej, a także dążą do propagowania profesjonalnego doradztwa w tym zakresie, czego realizacja będzie możliwa również dzięki obecności w zarządzie organizacji przedstawiciela DRB.