Polisa OC – roszczenia dodatkowe

Roszczenia dodatkowe przysługujące poszkodowanemu z polisy OC w przypadku uszkodzenia pojazdu.

12079627_960814710626756_7467069615111220535_n

  • W okresie remontu uszkodzonego pojazdu, albo przez okres niezbędny do nabycia nowego, poszkodowany może korzystać z pojazdu zastępczego, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione.
  • Jeśli poszkodowany nie może skorzystać z innego pojazdu będącego w jego posiadaniu, koszt najmu pojazdu zastępczego jest celowy i uzasadniony.
  • W takim przypadku poniesione wtedy wydatki stanowią szkodę majątkową.
  • Auto musi być o podobnej klasie do zniszczonego lub uszkodzonego pojazdu, jeśli stawki czynszu najmu odpowiadają stawkom obowiązującym na lokalnym rynku.
  • Poszkodowany może na takich zasadach skorzystać z pojazdu zastępczego do realizacji czynności życia codziennego.
  • Należy jednak pamiętać, że obowiązuje zasada minimalizowania kosztów – poszkodowany musi ocenić rzeczywistą potrzebę korzystania z pojazdu zastępczego i konieczny czasookres najmu.

Zapewniamy pomoc w ubieganiu się o adekwatne odszkodowania: biuro@drb.pl oraz premium@drb.pl

Porada: Karolina Wachtor-Hłodzik, Kierownik Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB