Ponad 340 000 zł świadczeń odszkodowawczych

Pan Jan (klient DRB) został poszkodowany w sierpniu 2002 r., kiedy podróżował jako pasażer samochodu. Kierowca pojazdu, z nieustalonych przyczyn, na prostym odcinku drogi zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku wypadku wykryto u Pana Jana uszkodzenie rdzenia kręgowego. Następstwem doznanych przez poszkodowanego obrażeń były m.in. niewydolność oddechowa, tetraplegia (paraliż czterokończynowy), liczne odleżyny, a także zakażenie układu moczowego.

Poszkodowany po wypadku sam zgłosił roszczenia do ubezpieczyciela. W procesie likwidacji Towarzystwo Ubezpieczeń początkowo wypłaciło kwotę 90 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Wypłacona kwota była jednak nieadekwatna do wyrządzonej szkody. O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania Pan Jan poprosił pracowników Centrum Odszkodowań DRB. Przedstawiciele Pana Jana zawnioskowali o wypłatę rekompensaty związanej z adaptacją mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. W wyniku działań podjętych przez pracowników DRB, ubezpieczyciel przyznał na rzecz poszkodowanego kwotę 40 070 zł tytułem zwrotu kosztów przystosowania mieszkania. W dalszym ciągu prowadzone były rozmowy mające na celu uzyskanie dodatkowej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Po działaniach podjętych przez przedstawicieli poszkodowanemu przyznana została miesięczna renta w wysokości 3 580 zł, a także kapitalizacja renty za wcześniejszy okres w kwocie 81 180 zł. Pan Jan otrzymał również 200 000 zł tytułem dopłaty do zadośćuczynienia. W toku dalszego postępowania pracowników DRB, ubezpieczyciel wypłacił również rentę wyrównawczą w wysokości 22 703,67 zł.

wysokie-odszkodowanie_zadoscuczynienie_drb

Łączna kwota uzyskana na tę chwilę na rzecz poszkodowanego to 347 533,67 zł. Obecnie nadal trwają rozmowy z TU w kwestii przyznania dalszych kwot odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Sprawa znajduje się na etapie Sądu I Instancji.

*dane osobowe Klienta zostały zmienione na użytek artykułu