Powstała branżowa organizacja PIDIPO

Pragniemy poinformować, iż na mocy postanowienia sądu z dnia 13 maja 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skupiająca liderów branży odszkodowawczej.

DRB Centrum Odszkodowań należy do głównych inicjatorów powstania Izby.

Główne cele, jakie przyświecają Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych to m.in. kształtowanie i promowanie dobrych praktyk oraz wpływanie na rozwój branży odszkodowawczej. Główne cele realizowane będą poprzez przedstawianie propozycji rozwiązań legislacyjnych i współpracę z instytucjami rynku ubezpieczeniowego, w szczególności z Rzecznikiem Ubezpieczonych i Komisją Nadzoru Finansowego.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ma w planach także poszerzanie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa i działalność edukacyjną.

Izba zamierza aktywnie wpływać na politykę ubezpieczycieli w zakresie relacji z doradcami odszkodowawczymi, dyskutować z nimi o standardach likwidacji szkód, działać na rzecz podnoszenia poziomu obsługi osób poszkodowanych.